Zdravstvene ustanove

Zdravstvene ustanove

Vsebina: 
Študenti pod vodstvom izvajalcev pouka najprej spoznajo organizacijo zdravstvene in javnozdravstvene dejavnosti. Med javnozdravstvenimi ustanovami obiščejo:

1.    Zdravstveni dom (preventivni sistematski pregledi)
2.    Območno enoto Ljubljana Nacionalnega inštituta za varovanje zdravja
3.    Nacionalni inštitut za varovanje zdravja
4.    Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano
5.    Pisarno Svetovne zdravstvene organizacije
6.    Katedro za javno zdravje MF 
7.    Izobraževalni center za zaščito in reševanje RS
8.    Ostale ustanove po dogovoru

CILJ
Seznanitev z delovanjem in organizacijo posameznih ustanov na različnih ravneh zdravstvene in javnozdravstvene dejavnosti. 

KOMPETENCE
Študenti poznajo funkcijo in organiziranost različnih zdravstvenih in javnozdravstvenih ustanov v Sloveniji. 
 


NAJAVA


REŽIM ŠTUDIJA

(REŽIM ŠTUDIJA)


URNIK

(URNIK)


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Ime in priimek
T: +386 1 xxx xx xx
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Ime in priimek
T: +386 1 xxx xx xx
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Informacije

Ime in priimek
T: +386 1 xxx xx xx
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

uradne ure