ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE - BARBARA PODNAR

Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta obvešča, da bo:


Barbara Podnar, dr. med. zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom »Pomen kazalnikov za glavkom v presejalnem programu za diabetično retinopatijo« v sredo, 12. junija 2024, ob 14. uri v Seminarju 2 Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, Korytkova 2, Ljubljana. 

Mentor doktorske študentke je doc. dr. Tit Albreht, somentorica pa izr. prof. dr. Barbara Cvenkel.