ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE - EVA DOLENC ŠPAROVEC

Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta obvešča, da bo:

asist. Eva Dolenc Šparovec, mag. zdr. nege zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom »Uspešnost in učinkovitost novega programa usposabljanja iz prve pomoči, prilagojenega starostnikom« v sredo, 26. junija 2024, ob 10. uri, v Predavalnici številka 118 na UL Zdravstveni fakulteti, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana (1. nadstropje).
Mentor doktorske študentke je prof. dr. Ivan Eržen, somentor pa doc. dr. Damjan Slabe.