ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE - LARA LEBEN NOVAK

Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta obvešča, da bo:
 

Lara Leben Novak, dr. med. zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom »Povezava med navezanostjo v bližnjih odnosih in tveganjem za samomorilno vedenje pri mladostnikih, hospitaliziranih na oddelku pod posebnim nadzorom psihiatrične bolnišnice« v torek, 11. junija 2024, ob 12. uri, v Seminarju 2 na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, Korytkova 2, Ljubljana. 
Mentorica doktorske študentke je izr. prof. dr. Maja Drobnič Radobuljac, somentorica pa izr. prof. dr. Vita Poštuvan.