ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE - SONJA TOMŠIČ

Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta obvešča, da bo:

Sonja Tomšič, dr. med. zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom »Vpliv organiziranega presejanja na prognostične dejavnike in izid raka dojk«, v petek, 24. maja 2024, ob 8. uri v sejni sobi na Tajništvu Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, Vrazov trg 2, Ljubljana (1. nadstropje/soba št. 5).
Mentorica doktorske študentke je prof. dr. Vesna Zadnik.