ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE - TADEJ SATLER

Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta obvešča, da bo:

Tadej Satler, mag. biokem. zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom »Stabilizacija in strukturna karakterizacija proteinov iz obvitih vijačnic«, v četrtek, 30. maja 2024, ob 12. uri v Veliki predavalnici Kemijskega inštituta, Hajdrihova 19, Ljubljana.
Mentorica doktorskega študenta je znan. sod. dr. Helena Gradišar, somentor pa prof. dr. Roman Jerala.