Potrjen projekt Trojnega kampusa UL MF


Ob obisku predsednice EK gospe Ursule von der Leyen v Sloveniji 1. 7. 2021 sprejet projekt izgradnje Trojnega kampusa MF.

Več

Volitve dekana UL MF


Na volitvah, ki so potekale 14. junija 2021, je bil za dekana UL MF, za mandatno obdobje 2021-2025, izvoljen prof. dr. Igor Švab.

Več

ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE - KATJA RAŽEM

Informativni dan skupnega interdisciplinarnega študijskega programa druge stopnje Kognitivna znanost

Javno nastopno predavanje izr. prof. dr. Danice Rotar Pavlič

ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE - VID JAN

ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE - ADRIANO FRIGANOVIĆ

ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE - ANA PODBREGAR

ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE - JERNEJ AVSENIK