JAVNO NASTOPNO PREDAVANJE IZR. PROF. DR. TATJANE STOPAR PINTARIČ

Razpis podiplomskega tečaja DRUŽINSKA DINAMIKA III v zimskem semestru 2021/2022

ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE - ŽIGA STRMŠEK

Razpis za bivanje v Oražnovem domu

ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE - MATEVŽ SRPČIČ

ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE - MARGARETA ŽLAJPAH

ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE - LUKA ČAVKA