Potrjen projekt Trojnega kampusa UL MF


Ob obisku predsednice EK gospe Ursule von der Leyen v Sloveniji 1. 7. 2021 sprejet projekt izgradnje Trojnega kampusa MF.

Več

Volitve dekana UL MF


Na volitvah, ki so potekale 14. junija 2021, je bil za dekana UL MF, za mandatno obdobje 2021-2025, izvoljen prof. dr. Igor Švab.

Več

ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE - SEDINA KALENDER SMAJLOVIĆ

JAVNO PREDAVANJE IZR. PROF. DR. SONJE PRAPROTNIK

ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE - MIRJANA MALNAR

ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE - GAŠPER GRUBELNIK

Volitve rektorja UL bodo potekale elektronsko preko aplikacije SimplyVoting

ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE - SENKA IMAMOVIĆ KUMALIĆ

ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE - TINA PERME