5. Znanstveni seminar UL Medicinske fakultete ODPOVEDAN

Na UL MF v letu 2020 nadaljujemo z rednimi znanstvenimi seminarji, na katerih bodo predavali vrhunski domači in tuji strokovnjaki. Prvi letošnji predavatelj bo prof. dr. Tadej Battelino, predstojnik Katedre za pediatrijo UL MF in vodja Kliničnega oddelka za endokrinologijo, diabetes in bolezni presnove na Pediatrični kliniki UKC Ljubljana, s predavanjem »Aplikativno raziskovanje v klinični pediatriji, genetiki in genomiki«.

Foto Battelino.jpg

Profesor Battelino je bil promoviran na UL MF leta 1990. Doktoriral je na isti fakulteti iz presnove glukoze pri modelu neonatalnega septičnega šoka leta 1996. Klinično subspecializacijo iz pediatrične endokrinologije in presnovnih bolezni je opravil na Loyola University of Chicago, ZDA, in postdoktorski študij na inštitutu INSERM, Pariz, Francija.

Poleg vodenja Katedre za pediatrijo in Kliničnega oddelka za endokrinologijo, diabetes in bolezni presnove profesor Battelino vodi raziskovalni program in projekte na ARRS, je raziskovalec na EU projektu INNODIA ter na kliničnih raziskavah, ki jih financira Nacionalni inštitut za zdravje ZDA (NIH, Bethesda, ZDA) in Helmsley Foundation (ZDA). Leta 2014 je prejel Zoisovo nagrado za raziskovalno delo, leta 2017 zlato medaljo UL za raziskovalno delo, njegovo raziskovalno delo je bilo dvakrat uvrščeno med 5 najboljših letnih znanstvenih dosežkov ARRS »Odlični v znanosti« na področju medicine (2015, 2016) in 10 najodličnejših raziskovalnih dosežkov UL (2015, 2019). V letih 2017‒2019 je prejel plakete UKCL za vrhunske raziskovalne dosežke. Šest let je bil urednik in član uredniškega odbora European Journal of Endocrinology, trenutno pa je v uredniških odborih Pediatric Diabetes in Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism.

Profesor Battelino je član številnih strokovnih združenj, med njimi International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes, kjer je bil predsednik 35. Letnega kongresa v Ljubljani. Bil je član sveta European Association for the Study of Diabetes (EASD) in so-organizator trinajstih letnih kongresov ATTD (Advanced Technologies and Treatment of Diabetes). Objavil je 214 SCI člankov, ki so bili v zadnjih 10 letih citirani več kot 11.000-krat (Scopus). Njegov h(10)-indeks je 37, kumulativni h-indeks pa 43 (Research Gate).

Je ustanovni član Slovenske medicinske akademije in redni član Evropske akademije znanosti in umetnosti.

VLJUDNO VABLJENI!