Izzivi novega okvirnega programa Evropske unije za raziskave in inovacije OBZORJE EVROPA in kako se nanje pripraviti?

Letos predvidoma aprila bodo objavljeni prvi razpisi novega okvirnega programa Evropske unije za raziskave in inovacije Obzorje Evropa (2021–2027). Program, vreden 95,5 milijarde EUR, bo pomembno in povezovalno vplival na raziskave v Evropi in širše ter spodbudil inovacijske preboje v okviru Evropskega raziskovalnega prostora, da bi se lažje spopadali s poglavitnimi svetovnimi izzivi. 

Mag. Staška Mrak Jamnik, vodja Univerzitetne službe za raziskovalno dejavnost UL, bo predstavila novosti programa Obzorje Evropa glede na prejšnji program Obzorje 2020 in možne strategije, kako se lahko raziskovalci UL pripravijo za uspešno sodelovanje v projektih tega programa. Predstavitev za zaposlene na UL MF bo potekala v četrtek, 18. marca, ob 11. uri v videokonferenčnem okolju Webex.

Povezava na dogodek

b2ap3_large_horizon-europe.jpg