Prevzem delovnih oblačil v študijskem letu 2022/2023

Obvestilo z dne 19. 2. 2023:
Razdeljevanje delovnih oblačil v študijskem letu 2022/2023 je potekalo od 13. do 22. decembra 2022.
 Razdeljevanje delovnih oblačil za študente 2. letnika in naknadni prevzem za ostale študente bo potekal 
od 27. februarja do 7. marca 2023.

 

 

V nadaljevanju so navodila za prevzem delovnih oblačil za študente UL MF v študijskem letu 2022/2023, ki so usklajena z vodstvom UL MF. Vljudno prosimo, da navodila natančno preberete in dosledno upoštevate.

 

NAVODILA ZA PREVZEM DELOVNIH OBLAČIL

1. Kaj potrebujem za prevzem delovnih oblačil?

Za prevzem potrebujete: 
1. potrdilo o vpisu v študijskem letu 2022/2023 (ali elektronsko sporočilo, v katerem smo vam individualno
sporočili, da vam oblačila pripadajo in jih lahko prevzamete),
2. izpolnjen obrazec Prevzem delovnih oblačil,
3. v primeru prevzema za drugo osebo dokazila iz 5. rubrike teh navodil.

Obrazec: Prevzem delovnih oblačil
Obrazec prosimo natisnite in izpolnite predhodno.

Tabela velikosti: Tabela mer s telesnimi merami in merami opranih oblačil

Pri izpolnjevanju obrazca si lahko pomagate z zgornjo tabelo velikosti posameznih kosov.2. Katera delovna oblačila mi pripadajo?

V študijskem letu 2022/2023 delovna oblačila prejmejo študenti medicine in dentalne medicine, ki so v 
študijskem letu 2022/2023 prvič vpisani v 1., 3. ali 5. letnik.
V študijskem letu 2022/2023 delovna oblačila skladno s spodnjim dopisom vodstva fakultete prejmejo tudi 
študenti 2. letnka in druge v dopisu navedene skupine študentov.
Če ne sodite v nobeno izmed navedenih skupin in vseeno menite, da vam oblačila pripadajo, nam to sporočite na studentski.svet(at)mf.uni-lj.si najkasneje do 1. marca 2023. Vaš primer bomo individualno preverili in vas v 
odgovoru na vaše sporočilo obvestili o rešitvi vašega primera.

Dopis vodstva

Glede na letnik študija vam pripadajo delovna oblačila glede na spodnjo shemo:

letnik halja majica tunika hlače
1. letnik da da da da
2. letnik / / da da
3. letnik da da da da
4. letnik / / / /
5. letnik da da da da
6. letnik / / / /
dodatno leto, pavzerji, ponavljalci / / / /3. Kje in kdaj bo potekal prevzem delovnih oblačil?

Prevzem bo potekal od 27. februarja do 7. marca 2023
 v prostoru med Inštitutom za anatomijo, Inštituom za histologijo in embriologijo ter Centrom za učenje 
kliničnih veščin UL MF, Koytkova ulica 2, Ljubljana
po razporedu na naslednji povezavi.
Svoj termin v zgornji tabeli rezervirate z izbiro možnosti "REZERVIRANO", ki jo izbirajte samo v rumenih
okencih. Vljudno prosimo, da se zgornjega razporeda držite. 


4. Kako bo potekal prevzem?

Prevzem delovnih oblačil bo potekal tako kot v študijskem letu 2021/2022.

Navodila podajamo v nadaljevanju po točkah:
1. V primeru neupoštevanja navodil prevzem oblačil ne bo mogoč.

2. Prevzem bo potekal v prostoru med Inštitutom za anatomijo Inštituom za histologijo in embriologijo ter Centrom za učenje kliničnih veščin UL MF, Korytkova ulica 2, Ljubljana na treh postajah.

3. V prostore UL MF prosimo vstopajte samo brez znakov oziroma simptomov okužbe zgornjih dihal.

4. Prevzem oblačil morate pričeti na POSTAJI 1 in ga nadaljevati v vrstnem redu: 
POSTAJA 1  POSTAJA 2 →​​​​​​​ POSTAJA 3.

5. Na POSTAJI 1 se oglasite izključno ob terminu, ki ste ga izbrali v razporedu v rubriki 3 (zgoraj). 
Izven izbranega termina prevzem oblačil ne bo mogoč.


5. Lahko delovna oblačila namesto mene prevzame druga oseba?

Da, v vašem imenu lahko delovna oblačila prevzame tudi druga oseba, za to potrebuje:
1. vaše potrdilo o vpisu v študijskem letu 2022/2023 (ali elektronsko sporočilo, v katerem smo vam individualnosporočili, da vam oblačila pripadajo in jih lahko prevzamete),
2. izpolnjen obrazec Prevzem delovnih oblačil,
3. izpolnjen in podpisan obrazec Pooblastilo za prevzem delovnih oblačil.
Za prevzem delovnih oblačil v imenu druge osebe, se morate vseeno vpisati v razpored v rubriki 3.

Obrazec: Pooblastilo za prevzem delovnih oblačil

6. Menjava delovnih oblačil

Če vam izbrana delovna oblačila niso prav, lahko delovna oblačila enkrat zamenjate. 
Pri tem je treba upoštevati naslednje: 
- vsak študent lahko oblačila zamenja le enkrat (večkratne menjave ne bodo mogoče),
- za menjavo delovnih oblačil mora študent izpolniti spodnji obrazec,
- za menjavo delovnih oblačil mora študent rezervirati prosti termin (rubrika 3),
- oblačila morajo biti menjana najpozneje v roku 3 dni od prvotnega termina prevzema,
- oblačila morajo biti vrnjena z originalno embalažo.

Menjava oblačil je mogoča le enkrat. 
POMEMBNO! Oblačil, ki bodo prevzeta zadnji razdeljevalni dan, ne bo mogoče zamenjati 
po koncu zadnjega razdeljevalnega dne.

Obrazec: Menjava delovnih oblačil

 

7. Kaj lahko storim, če oblačil ne morem prevzeti (npr. izmenjava)?

Delovna oblačila lahko namesto vas prevzame kdo drug (5. rubrika teh navodil).

Dodatnih razdeljevalnih terminov v študijskem letu 2022/2023 ne bo.