Prevzem delovnih oblačil v študijskem letu 2022/2023

23. september 2022
Datumi razdeljevanja delovnih oblačil v 
študijskem letu 2022/2023 še niso znani. 

Ko bo na voljo več informacij, vas bomo o tem obvestili 
na tej spletni strani in preko uradnega elektronskega naslova Univerze v Ljubljani.

Obvestilo dekana v zvezi z razdeljevanjem delovnih oblačil

V nadaljevanju so navodila za prevzem delovnih oblačil za študente UL MF v študijskem letu 2022/2023, ki so usklajena z vodstvom UL MF. Vljudno prosimo, da navodila natančno preberete in dosledno upoštevate.

 

NAVODILA ZA PREVZEM DELOVNIH OBLAČIL

1. Kaj potrebujem za prevzem delovnih oblačil?

Za prevzem potrebujete: 
1. potrdilo o vpisu v študijskem letu 2022/2023 (na vpogled),
2. izpolnjen obrazec Prevzem delovnih oblačil,
3. v primeru prevzema za drugo osebo dokazila iz 5. rubrike teh navodil.

Obrazec: Prevzem delovnih oblačil
Obrazec prosimo natisnite in izpolnite predhodno.

2. Katera delovna oblačila mi pripadajo?

V študijskem letu 2022/2023 bodo oblačila prejeli: 
- študenti medicine in dentalne medicine, ki so v študijskem letu 2022/2023 prvič vpisani v 1., 3. ali 5. letnik.

Glede na letnik študija vam pripadajo delovna oblačila glede na spodnjo shemo:

letnik halja majica tunika hlače
1. letnik da da / /
2. letnik / / / /
3. letnik da da da da
4. letnik / / / /
5. letnik da da da da
6. letnik / / / /
dodatno leto, pavzerji, ponavljalci / / / /3. Kje in kdaj bo potekal prevzem delovnih oblačil?

Prevzem bo potekal predvidoma v novembru 2022 
(o natančnem terminu vas bomo še obvestili)

 v prostoru med Inštitutom za anatomijo in Inštituom za histologijo in embriologijo 
UL MF, Koytkova ulica 2, Ljubljana

po razporedu na naslednji 

>>>> povezavi <<<<

Vpis v tabelo za prevzem bo mogoč do /.
Svoj termin v zgornji tabeli rezervirate z izbiro možnosti "REZERVIRANO",
ki jo izbirajte samo v rumenih okencih.

Vljudno prosimo, da se zgornjega razporeda držite. 


4. Kako bo potekal prevzem?

Prevzem delovnih oblačil bo potekal tako kot v študijskem letu 2022/2023.


Navodila podajamo v nadaljevanju po točkah:
1. V primeru neupoštevanja navodil prevzem oblačil ne bo mogoč.

2. Prevzem bo potekal v prostoru med Inštitutom za anatomijo in Inštituom za histologijo in embriologijo
UL MF, Korytkova ulica 2, Ljubljana na treh postajah.

3. V prostore UL MF lahko vstopate samo brez znakov oziroma simptomov okužbe zgornjih dihal

4. Prevzem oblačil morate pričeti na POSTAJI 1 in ga nadaljevati v vrstnem redu: 
POSTAJA 1 -> POSTAJA 2 -> POSTAJA 3

5. Na POSTAJI 1 se oglasite izključno ob terminu, ki ste ga izbrali v razporedu v rubriki 3 (zgoraj). 
Izven izbranega termina prevzem oblačil ne bo mogoč.

POSTAJA 1: VHOD 
(vhod v prostor med Inštitutom za anatomijo in Inštitutom za histologijo, UL MF - pritličje)
-> Prosimo vas, da na vstop počakate na za to na tleh označenih mestih.
-> Pripravite potrebne dokumente (rubrika 1 zgoraj).
-> V prostor vstopajte le ob pozivu razdeljevalca oblačil, ki bo skrbel za nadzor vstopa.

POSTAJA 2: IZPOLNITEV OBRAZCA, IDENTIFIKACIJA in POTRDITEV OBRAZCA
(prostor med Inštitutom za anatomijo in Inštitutom za histologijo, UL MF - pritličje)
-> Izpolnite obrazec za prevzem delovnih oblačil (rubrika 1 zgoraj).
-> Velikosti oblačil, ki vam pripadajo glede na letnik (rubrika 2 zgoraj), izberite glede na naslednjo 

>>>> tabelo velikosti <<<<.

-> Pomerjanje delovnih oblačil ni mogoče.
-> Razdeljevalec bo pregledal potrdilo o vpisu in prevzel izpolnjen obrazec.
-> Če bodo podatki ustrezni, bo razdeljevalec potrdil obrazec.

POSTAJA 3: PREVZEM OBLAČIL 
(prostor med Inštitutom za anatomijo in Inštitutom za histologijo, UL MF - pritličje)
-> Na podlagi predložitve potrjenega obrazca za prevzem delovnih oblačil vam bomo izdali izbrana delovna 
oblačila.


5. Lahko delovna oblačila namesto mene prevzame druga oseba?

Da, v vašem imenu lahko delovna oblačila prevzame tudi druga oseba, za to potrebuje:
1. vaše potrdilo o vpisu v študijskem letu 2022/2023, 
2. izpolnjen obrazec Prevzem delovnih oblačil,
3. izpolnjen in podpisan obrazec Pooblastilo za prevzem delovnih oblačil.
Za prevzem delovnih oblačil v imenu druge osebe, se morate vseeno vpisati v razpored v rubriki 3.

Obrazec: Pooblastilo za prevzem delovnih oblačil

6. Menjava delovnih oblačil

Če vam izbrana delovna oblačila niso prav, lahko delovna oblačila enkrat zamenjate. 
Pri tem je treba upoštevati naslednje: 
- vsak študent lahko oblačila zamenja le enkrat (večkratne menjave ne bodo mogoče),
- za menjavo delovnih oblačil mora študent izpolniti spodnji obrazec,
- za menjavo delovnih oblačil mora študent rezervirati prosti termin (rubrika 3),
- oblačila morajo biti menjana najpozneje v roku 3 dni od prvotnega termina prevzema,
- oblačila morajo biti vrnjena z originalno embalažo.

Menjava oblačil je mogoča le enkrat. 
POMEMBNO! Oblačil, ki bodo prevzeta zadnji razdeljevalni dan, ne bo mogoče zamenjati 
po koncu zadnjega razdeljevalnega dne.

Obrazec: Menjava delovnih oblačil

 

7. Kaj lahko storim, če oblačil ne morem prevzeti (npr. izmenjava)?

Delovna oblačila lahko namesto vas prevzame kdo drug (5. rubrika teh navodil).

Dodatnih razdeljevalnih terminov v študijskem letu 2022/2023 ne bo.