Razpis za oddajo predlogov za podelitev priznanja Valentine Kobe

Obveščamo vas, da je predsednica Študentskega sveta UL MF objavila Razpis za oddajo predlogov za podelitev Priznanja Valentine Kobe za študijsko leto 2021/2022.

Več informacij o priznanju je na voljo na tej povezavi.

Priznanje Valentine Kobe se podeljuje osebam, ki so v preteklem študijskem letu najbolje sodelovale pri vključevanju študentov v klinični del študija medicine ali dentalne medicine. Kandidati za priznanje so lahko učitelji in asistenti UL MF ali druge osebe, ki sodelujejo pri vključevanju študentov v klinični del pouka na UL MF.

Rok za oddajo predlogov je četrtek, 1. december 2022, do 12. ure.

Razpis

Obrazec za oddajo predloga