Študentski svet

 

Seje študentskega sveta 2017/2018

Seja Datum Ura Vabilo
konstitutivna 23. oktober 2017 18:00 Vabilo
1. redna 23. oktober 2017 18:15 Vabilo
2. redna 6. november 2017 18:00 Vabilo
3. redna 11. december 2017 18:00 Vabilo
4. redna 22. januar 2018 18:00 Vabilo
1. dopisna 8. februar 2018 06:00 Vabilo
2. dopisna 12. februar 2018 12:40 Vabilo
5. redna 24. februar 2018 20:00 Vabilo
1. izredna 14. marec 2018 18:00 Vabilo
6. redna 26. marec 2018 18:00 Vabilo
3. dopisna 29. marec 2018 18:15 Vabilo
7. redna 16. april 2018 16:00 Vabilo
8. redna 7. maj 2018 20:00 Vabilo
4. dopisna 15. maj 2018 23:30 Vabilo
9. redna 6. junij 2018 19:00 Vabilo
10. redna 5. julij 2018 17:00 Vabilo
5. dopisna 7. avgust 2018 00:30 Vabilo
6. dopisna 11. september 2018 14:30 Vabilo
11. redna 18. september 2018 18:00 Vabilo
7. dopisna 26. september 2018 15:00 Vabilo