Research programs represent the public service in the field of research as a rounded field of research work, which is expected to be up to date and useful over a longer period of time, and it is of such importance for Slovenia that there is a national interest defined in the strategy for research and innovation activities. 

 

ARRS programes 

 

Active ARRS programs where UL MF has the role of program holder or the role of a participating partner:

No. Project code Project name (Slovene) Project periode Project Leader
1 I0-0022 Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani (MRIC UL) 1.1.2015―31.12.2020 Čopič Martin
2 P1-0055 Biofizika polimerov, membran, gelov, koloidov in celic 1.1.2004―31.12.2020 Podgornik Rudolf
3 P1-0170 Molekulski mehanizmi uravnavanja celičnih procesov v povezavi z nekaterimi boleznimi pri človeku 1.1.1999―31.12.2017 Dolžan Vita
4 P1-0390 Funkcijska genomika in biotehnologija za zdravje 1.1.2015―31.12.2020 Rozman Damjana
5 P2-0087 Inženirska in bio-keramika 1.1.2009―31.12.2018 Kocjan Andraž
6 P2-0109 Modeliranje v tehniki in medicini 1.1.2004―31.12.2017 Prebil Ivan
7 P2-0232 Funkcije in tehnologije kompleksnih sistemov 1.1.2004―31.12.2020 Pernuš Franjo
8 P3-0019 Aplikativna in bazična fiziologija in patofiziologija v medicini 1.1.1999―31.12.2018 Šuput Dušan
9 P3-0043 Molekularni mehanizmi razvoja in delovanja skeletne mišice 1.1.1999―31.12.2019 Podbregar Matej
10 P3-0054 Patologija in molekularna genetika 1.1.1999―31.12.2019 Zidar Nina
11 P3-0067 Farmakologija in farmakogenomika 1.1.1999―31.12.2017 Kržan Mojca
12 P3-0083 Odnosi parazitskega obstajanja 1.1.1999―31.12.2020 Avšič-Županc Tatjana
13 P3-0108 Diferenciacija urotelijskih celic 1.1.1999―31.12.2017 Romih Rok
14 P3-0154 Metodologija za analizo podatkov v medicini 1.1.1999―31.12.2020 Stare Janez
15 P3-0171 Plastičnost živčevja v fizioloških in patofizioloških razmerah 1.1.1999―31.12.2018 Ribarič Samo
16 P3-0296 Bolezni in povzročitelji, ki jih v Sloveniji prenašajo členonožci 1.1.2015―31.12.2020 Strle Franc
17 P3-0310 Celična fiziologija1 10-7 1.1.1999―31.12.2020 Zorec Robert
18 P3-0321 Napovedni dejavniki poteka bolezni in odgovora na zdravljenje pri raku dojk in drugih rakih 1.1.2015―31.12.2019 Šeruga Boštjan
19 P3-0326 Ginekologija in reprodukcija: Genomika in matične celice 1.7.2004―31.12.2019 Peterlin Borut
20 P3-0339 Raziskave na področju javnega zdravja 1.7.2004―31.12.2018 Švab Igor
21 P3-0374 Preiskovanje orofacialnega področja za izboljšanje oralnega zdravja 1.1.2009―31.12.2020 Ihan Hren Nataša
22 P5-0142 Bio-psiho-socialni konteksti kineziologije 1.1.2009―31.12.2017 Strojnik Vojko