O fakulteti

Izjava o dostopnosti


Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče https://www.mf.uni-lj.si.

Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani se zavezuje omogočati dostopnost svojega spletišča v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (v nadaljevanju ZDSMA) vsem uporabnikom.

Za zagotavljanje dostopnosti so bile zagotovljene naslednje sistemske prilagoditve:

 • prilagajanje velikosti pisave in barvnih kontrastov,
 • odzivno oblikovanje oz. prilagajanje postavitve vsebine zaslonu,
 • navigacija s tipkovnico,
 • predvidljivo delovanje spletišča,
 • omogočena uporaba različnih ravni naslovov,
 • omogočeno nadomestno besedilo za opise fotografij, slik.
   

Stopnja skladnosti


Ocenjujemo, da je spletišče dostopno in delno skladno z ZDSMA.

Ne glede na določena odstopanja ali izjeme, poskušamo oblikovati tudi vse ostale vsebine tako, da bi bile v čim večji meri dostopne za vse. Tega pa ne moremo v celoti zagotoviti zaradi izjem, navedenih pod poglavjem Nedostopna vsebina.

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na celotno spletno stran.

Pri objavljanju vsebin na spletišču poskušamo čim bolj slediti smernicam Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).
 

Nedostopna vsebina:
 • Nekatere multimedijske vsebine niso dostopne (skenirani dokumenti, itd.). Za multimedijske vsebine posnete pred 23.9.2020 ureditev ni obvezna. Nekatere vsebine niso urejene iz razloga nesorazmernega bremena (6. člen ZDSMA). Organ nesorazmerno breme ocenjuje s tem, da bi za organ nastale znatne finančne posledice, saj je obseg vsebine zelo velik. Poleg tega pa je večina vsebine takšne, da se spreminja in bi bilo težko zagotavljati ažurnost prevodov.
 • Programsko generirani dokumenti (npr. poročila),
 • Struktura tabel in naslovov ni vedno optimalna. Razlog je v nesorazmernem bremenu, ki ga organ ocenjuje s kadrovskim in finančnim bremenom, ki bi ga optimiziranje zahtevalo.
 • Izjema pri urejanju obrazcev s tipkovnico je polje za izbiro datuma (urejanje s tipkovnico je težje, a vseeno mogoče).
 • Nekateri elementi nimajo vpisanega optimalnega alternativnega opisa. Vpisovanje alternativnega opisa za nazaj bi predstavljalo nesorazmerno breme, saj se večina objav nanaša na aktualno dogajanje, ki je že preteklo in ne bi imelo sorazmerne uporabne vrednosti za uporabnika. Novejši elementi imajo vpisan alternativni opis.
 • Nekatere fotografije in grafični elementi niso opremljeni z nadomestnim besedilom.
Na kakšen način je omogočeno zaznavanje predstavljene vsebine (zaznavanje)?
 • Omogočena uporaba različnih ravni naslovov.
 • Omogočeno nadomestno besedilo za opise fotografij, slik.
 • Velikost besedila se v brskalniku lahko spreminja brez izgube informacij in strukture.
 • Razmerje kontrasta med besedilom in ozadjem je prilagodljivo.
 • Vidnost se lahko prilagaja tudi preko namenskega menija.
 • Odzivno oblikovanje oz. prilagajanje postavitve vsebine zaslonu.
Kakšne so možnosti upravljanja uporabniškega vmesnika (operabilnost)?
 • Vsebine niso časovno omejene.
 • Izogibamo se vsebinam, ki povzročajo napade.
 • Za iskanje vsebin na spletišču je na voljo polje za iskanje.
 • Vsebine so organizirane v menijih.
 • Omogočen je preskok vseh menijev do glavne vsebine.
 • Vsebina je strukturirana z uporabo označenih naslovov.
 • Uporabljamo logična imena povezav.
Je vsebina in način dela z uporabniškim vmesnikom razumljiva za uporabnike (razumljivost)?
 • Besedilo je berljivo in razumljivo.
 • Izogibamo se kompleksnim besedilom.
 • Uporaba navigacije je konsistentna in se ne spreminja med stranmi.
Je do vsebine možno dostopati na različnih napravah (robustnost)?
 • Uporabniki lahko vsebine pregledujejo na različnih napravah (računalnik, tablica, pametni telefon).
 • Uporabniki lahko vsebine pregledujejo v različnih brskalnikih (na primer Google Chrome, Safari, Firefox).
 • Uporabniki lahko vsebine pregledujejo s pomočjo podporne tehnologije.
   

Priprava izjave o dostopnosti

 
 • Ta izjava bila pripravljena 18. 4. 2023 na podlagi samoocene.
 • Izjava je bila nazadnje pregledana 25. 4. 2023.
   

Povratne in kontaktne informacije


Vsebine se na spletišču pogosto posodabljajo. Kljub prizadevanjem, da bi bile čim bolj dostopne in uporabnikom prijazne, lahko obiskovalci spletišča naletijo na težave z dostopnostjo.

Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili ZDSMA in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki lahko pošljete po navadni ali elektronski pošti  dekanat(at)mf.uni-lj.si na naslov Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani.

Odgovor boste prejeli v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.
 

Izvršilni postopek


V primeru nezadovoljivih odgovorov na katero koli obvestilo ali zahtevo, poslano v skladu z 8. členom ZDSMA, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo
Ministrstvo za digitalno preobrazbo
Davčna ulica 1
1000 Ljubljana

Telefon: 01 555 58 48
Elektronska pošta: gp.irsid(at)gov.si