O fakulteti

Habilitacijska komisija UL MF

 

Sestava komisije

 

Habilitacijska komisija ima 11 članov:

 • prof. dr. Jadranka Buturović Ponikvar
 • prof. dr. Ksenija Geršak
 • prof. dr. Marko Goličnik
 • prof. dr. Mirta Koželj
 • prof. dr. Darja Paro Panjan
 • prof. dr. Milan Petelin
 • prof. dr. Katja Seme
 • prof. dr. Margareta Strojan Fležar
 • prof. dr. Peter Veranič
 • Oscar Križanec - predstavnik študentov
 • Edi Dedić - predstavnik študentov

 

Pristojnosti komisije so:
 • obravnava vloge za izvolitve in ponovne izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev,
 • obravnava  predlog kandidata za predstojnika katedre oz. inštituta in ustrezen predlog posreduje senatu UL MF,
 • daje predloge za spremembo oz. dopolnitev meril za izvolitev v naziv visokošolskih   učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev,
 • predlaga senatu UL MF člane strokovnih komisij, s tem da je v komisijo praviloma imenovan predstojnik katedre oziroma inštituta s področja, za katerega prosi kandidat. V postopku ob izvolitvi v naziv asistenta oziroma asistenta raziskovalca predlaga senatu tričlansko komisijo, v postopku za docente oziroma znanstvene sodelavce in izredne profesorje oziroma višje znanstvene sodelavce predlaga tričlansko komisijo, od katerih je en član iz druge fakultete UL, v postopku ob izvolitvi za redne profesorje oziroma znanstvene svetnike pa mora biti poleg treh članov še en poročevalec iz druge univerze,
 • opravlja še druge naloge in pooblastila po sklepu senata ali dekana UL MF.

 

Navodila, obrazci, povezave

 

Portal SICRIS, ki omogoča pripravo avtomatskih točkovnikov in bibliografije

Navodila za delo s SICRIS sistemom

Neuradno prečiščeno besedilo Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih
delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani št. 2 (23. 6. 2018)

Interpretacija meril UL MF ( marec 2019 ) 

Navodila za izvajanje Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani 

Habilitacijska področja UL MF

Pravilnik o preizkusnem predavanju

Navodila za izvedbo preizkusnega predavanja

Določila Statuta UL

Interpretacija 70. in 71. člena Meril ( ponovne izvolitve v naziv asistent )

Sklep UO UL MF o zaračunavanju postopkov habilitacij

 

Predstavitev kandidata ( vzorci )

 

Navodila za pripravo vlog:

Navodila kandidatom, ki vlagajo prošnjo za izvolitev v naziv asistent ali asistent - raziskovalec

Navodila kandidatom, ki vlagajo prošnjo za ponovno izvolitev v naziv asistent ali asistent - raziskovalelec 

Navodila kandidatom, ki vlagajo prošnjo za izvolitev v učiteljski naziv 

 

Ostali dokumenti: 

Prevod meril v angleški jezik

Pregled dela in točkovnik za UL MF

 

OPOZORILO:   S Spremembo Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 27. 2. 2018 se z 20.3.2018 ukinja obveznost obveščanja kandidatov s strani strokovnih služb članic  o poteku naziva.

 

Merila za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih
delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani

 

                                                                                                                                                                                                  

Povezave

Spletna stran UL - habilitacije

Statut UL

Pravilnik o organizaciji in delovanju UL MF

                                                                                                                                                                                                  

Stara merila

Merila z dne 5. 11. 1996 (in sprememba z dne 16. 10. 2001) 

Sprememba Meril z dne 12.5.2009

Navodila za izvajanje Meril

Interpretacija 12. člena Meril

Točkovalnik

 
Predvideni datumi sej v študijskem letu 2018/2019:

 

 • 8. 11. 2018
 • 6. 12. 2018
 • 24. 1. 2019
 • 28. 2. 2019
 • 4. 4. 2019
 • 9. 5. 2019
 • 6. 6. 2019