O fakulteti

Habilitacijska komisija UL MF

 

Sestava komisije

Habilitacijska komisija ima 11 članov:

 • prof. dr. Jadranka Buturović Ponikvar
 • prof. dr. Ksenija Geršak
 • prof. dr. Marko Goličnik
 • prof. dr. Mirta Koželj
 • prof. dr. Darja Paro Panjan
 • prof. dr. Milan Petelin
 • prof. dr. Katja Seme
 • prof. dr. Margareta Strojan Fležar
 • prof. dr. Peter Veranič
 • Oscar Križanec - predstavnik študentov
 • Edi Dedić - predstavnik študentov

 

Pristojnosti komisije so:
 • obravnava vloge za izvolitve in ponovne izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev,
 • obravnava  predlog kandidata za predstojnika katedre oz. inštituta in ustrezen predlog posreduje senatu UL MF,
 • daje predloge za spremembo oz. dopolnitev meril za izvolitev v naziv visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev,
 • predlaga senatu UL MF člane strokovnih komisij, s tem da je v komisijo praviloma imenovan predstojnik katedre oziroma inštituta s področja, za katerega prosi kandidat. V postopku ob izvolitvi v naziv asistenta oziroma asistenta raziskovalca predlaga senatu tričlansko komisijo, v postopku za docente oziroma znanstvene sodelavce in izredne profesorje oziroma višje znanstvene sodelavce predlaga tričlansko komisijo, od katerih je en član iz druge fakultete UL, v postopku ob izvolitvi za redne profesorje oziroma znanstvene svetnike pa mora biti poleg treh članov še en poročevalec iz druge univerze,
 • opravlja še druge naloge in pooblastila po sklepu senata ali dekana UL MF.
Poslovnik o delu habilitacijske komisije Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani

 

Navodila, obrazci, povezave

Portal SICRIS, ki omogoča pripravo avtomatskih točkovnikov in bibliografije

Navodila za delo s SICRIS sistemom

Merila za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 28. 5. 2019, uradno prečiščeno besedilo, velja od 21.6.2019 dalje

Criteria for Appointment to the Titles of University Teachers, Researchers and Associates at the University of Ljubljana - Official consolidated text No. 2, valid from 17 October 2019

Instructions for Implementation of the Criteria ( technical instructions ) - official consolidated text_valid from 21 June 2019

Navodila za izvajanje Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani 

Interpretacija meril UL MF ( september 2019 ) 

Habilitacijska področja UL MF

Pravilnik o preizkusnem predavanju

Navodila za izvedbo preizkusnega predavanja

Določila Statuta UL

Sklep UO UL MF o zaračunavanju postopkov habilitacij

 

Predstavitev kandidata (vzorci)

 

Navodila za pripravo vlog:

Navodila kandidatom, ki vlagajo prošnjo za izvolitev v naziv asistent ali asistent - raziskovale

Navodila kandidatom, ki vlagajo prošnjo za ponovno izvolitev v naziv asistent ali asistent - raziskovalelec 

Navodila kandidatom, ki vlagajo prošnjo za izvolitev v učiteljski naziv 

 

Ostali dokumenti: 

 

Pregled dela in točkovnik za UL MF

 

OPOZORILO:   S spremembo meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 27. 2. 2018 se z 20. 3. 2018 ukinja obveznost obveščanja kandidatov s strani strokovnih služb članic  o poteku naziva.

 

                                                                                                                                                                                                  

Povezave

Spletna stran UL - habilitacije

Statut UL

Pravilnik o organizaciji in delovanju UL MF

                                                                                                                                                                                                  

ARHIV: 

Neuradno prečiščeno besedilo Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani št. 2 ( 23.6.2018 )

Navodila za izvajanje Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani

Prevod meril v angleški jezik

Merila z dne 5. 11. 1996 (in sprememba z dne 16. 10. 2001) 

Sprememba Meril z dne 12.5.2009

Navodila za izvajanje Meril

Interpretacija 12. člena Meril

Točkovalnik

 
Predvideni datumi sej v študijskem letu 2019/2020

 

V skladu z 8. členom Poslovnika o delu Habilitacijske komisije Medicinske Fakultete v Ljubljani bodo na posamezni seji obravnavane vloge, ki bodo oddane in v tajništvu UL MF evidentirane najmanj 10 delovnih pred predvideno sejo UL HK.

                           Datum seje                              Zadnji dan za oddajo vloge
19. 9. 2019  
30. 10. 2019 17. 10 .2019
5. 12. 2019 22. 11. 2019
23. 1. 2020 10. 1. 2020
5. 3. 2020 20. 2. 2020
9. 4. 2020 27. 3. 2020
14. 5 .2020 29. 4. 2020
11. 6. 2020 29. 5. 2020