Vodstvo študentskega sveta - 2018/2019


predsednik
Klemen Petek
klemen.petek(at)mf.uni-lj.si

 

Vodstvo študentskega sveta - 2017/2018


predsednik
Klemen Petek
klemen.petek(at)mf.uni-lj.si

 

Vodstvo študentskega sveta - 2016/2017


predsednik
Klemen Petek
klemen.petek(at)mf.uni-lj.si

 

Vodstvo študentskega sveta - 2015/2016

predsednica
Petra Schara
petra.schara(at)mf.uni-lj.si

 

Vodstvo študentskega sveta - 2014/2015

predsednik
Vid Jenko
vjenko(at)gmail.com 
podpredsednica
Anka Uršič
anka.ursic(at)mf.uni-lj.si


podpredsednica
Anka Uršič
anka.ursic(at)mf.uni-lj.si


podpredsednica (od februarja 2017)
Anka Uršič
anka.ursic(at)mf.uni-lj.si

podpredsednik
Klemen Petek
klemen.petek(at)mf.uni-lj.si

 podpredsednik
Klemen Petek
klemen.petek(at)mf.uni-lj.si