Študentski svet

Vodstvo in svetniki

 

Anka Uršič.jpg

Anka Uršič
predsednica
anka.ursic(at)mf.uni-lj.si


Tilen Jurčevič
tajnik
tilen.jurcevic(at)mf.uni-lj.si

 

Svetniki

 

Žiga Barbarič
svetnik
EMŠ Medicina
ziga.barbaric(at)mf.uni-lj.si


Rok Košiček
svetnik
EMŠ Medicina
rok.kosicek(at)mf.uni-lj.si


Luka Pesjak
svetnik
EMŠ Medicina
luka.pesjak(at)mf.uni-lj.si


Anja Stopar
svetnica
EMŠ Medicina
anja.stopar(at)mf.uni-lj.si


Edi Dedić
svetnik
EMŠ Dentalna medicina
edi.dedic(at)mf.uni-lj.si


Martin Drobnič
svetnik
EMŠ Dentalna medicina
martin.drobnic(at)mf.uni-lj.si


Lucija Žiberna
svetnica
EMŠ Dentalna medicina
lucija.ziberna(at)mf.uni-lj.si

 

 

Klemen Petek.jpg

Klemen Petek
podpredsednik
klemen.petek(at)mf.uni-lj.si


Lucija Žiberna
pomočnica tajnika
lucija.ziberna(at)mf.uni-lj.si

 

Svetniki

 

Tilen Jurčevič
svetnik
EMŠ Medicina
tilen.jurcevic(at)mf.uni-lj.si


Oscar Križanec
svetnik
EMŠ Medicina
oscar.krizanec(at)mf.uni-lj.si


Klemen Petek
svetnik
EMŠ Medicina
klemen.petek(at)mf.uni-lj.si


Anka Uršič
svetnica
EMŠ Medicina
anka.ursic(at)mf.uni-lj.si


Rok Filip Dolšak
svetnik
EMŠ Dentalna medicina
rokfilip.dolsak(at)mf.uni-lj.si


Robert Tramte
svetnik
EMŠ Dentalna medicina
robert.tramte(at)mf.uni-lj.si

Predstavniki študentov v organih in delovnih telesih UL MF


Upravni odbor UL MF: Anka Uršič
Kuratorij Oražnove zapuščine UL MF: Edi Dedić
Komisija za študijske zadeve UL MF: Anka Uršič, Tilen Jurčevič in Edi Dedić
Komisija za študentska vprašanja UL MF:  Anka Uršič in Tilen Jurčevič
Komisija za disciplinsko odgovornost študentov UL MF: Edi Dedić
Komisija za podelitev Lavričevega priznanja UL MF: Klemen Petek, Žiga Barbarič,  Edi Dedić in Lucija Žiberna
Habilitacijska komisija UL MF: Oscar Križanec in Rok Filip Dolšak
Komisija za kakovost UL MF: Rok Košiček in Robert Tramte
Komisija za učiteljsko tutorstvo UL MF: Martin Drobnič
Odbor za založniško in knjižnično dejavnost UL MF: Rok Košiček in Robert Tramte
Komisija za učiteljsko tutorstvo UL MF: Žiga Barbarič
Komisija za doktorate znanosti UL MF: David Lukanović
Komisija za podelitev priznanja Andreja Otona Zupančiča: David Lukanović
Koordinator študentskega tutorstva UL MF: Martin Drobnič
Koordinator športnih aktivnosti: Edi Dedić
Predstavnik ŠSULMF v ŠOMF: Edi Dedić
Delovna skupina UL MF za prenovo kurikuluma 2020: Klemen Petek, Anka Uršič, Jaka Šikonja, Edi Dedić
Delovna skupina UL MF za prenovo spletne strani: Klemen Petek
Delovna projektna skupina UL MF za uvedbo e-aplikacij v študijski proces in delovanje: Anka Uršič
Delovna skupina UL MF za celostno grafično podobo: Klemen Petek, Anka Uršič

Senat UL MF:
Aljaž Renko, Anja Stopar, Anka Uršič, Benjamin Zupančič, Domen Lenarčič, Edi Dedić, Erik Lipej, Filip Korošec, Ingo Oblak, Jaka Šikonja, Kevin Pelicon, Klemen Petek, Krištof Fortuna, Lucija Žiberna, Luka Pesjak, Martin Drobnič, Rok Filip Dolšak, Rok Košiček, Tilen Jurčevič in Uroš Tršan

Akademski zbor UL MF:
Aljaž Renko, Anja Stopar, Anka Uršič, Domen Lenarčič, Edi Dedić, Erik Lipej, Filip Korošec, Gita Mihelčič, Jaka Šikonja, Katja Strouhal, Kevin Pelicon, Klemen Petek, Krištof Fortuna, Lucija Žiberna, Luka Pesjak, Martin Drobnič, Rok Filip Dolšak, Rok Košiček, Tajda Tornič, Tilen Jurčevič, Tim Medved in Uroš Tršan

 

Predstavniki študentov v organih in delovnih telesih UL


Senat Univerze v Ljubljani: Klemen Petek
Komisija za dodiplomski študij Univerze v Ljubljani: Anka Uršič
Disciplinska komisija II. stopnje Univerze v Ljubljani: Anka Uršič
 

Delovna področja ŠSULMF
 

Vodenje: Anka Uršič
Notranje delovanje: Luka Pesjak in Lucija Žiberna
Finančne zadeve: Martin Drobnič in Tilen Jurčevič
Habilitacije in mnenja o pedagoškem delu: Rok Filip Dolšak in Oscar Križanec
Študentska vprašanja: Klemen Petek in Anka Uršič
Odnosi z javnostmi: Anja Stopar in Tilen Jurčevič
Študentsko tutorstvo: Martin Drobnič
Kakovost študija: Rok Košiček in Robert Tramte
Disciplinska odgovornost študentov: Anja Stopar in Edi Dedić
 

Delovne skupine ŠSULMF

 

Delovna skupina ŠSULMF za organizacijo pouka
 

M1 in DM1
Tilen Jurčevič: tilen.jurcevic(at)mf.uni-lj.si

M2
Luka Pesjak: luka.pesjak(at)mf.uni-lj.si

DM2
Martin Drobnič: martin.drobnic(at)mf.uni-lj.si

M3
Oscar Križanec: oscar.krizanec(at)mf.uni-lj.si

DM3
Rok Filip Dolšak: rokfilp.dolsak(at)mf.uni-lj.si

M4
Tia Knific: tia.knific(at)hotmail.com

M4.1 Katarina Bole: katarina.bole(at)hotmail.com
M4.2 Maja Vodlan: vodlan.maja(at)gmail.com
M4.3 Tia Knific: tia.knific(at)hotmail.com
M4.4 Nejc Mulc: mulc.nejc00(at)gmail.com

DM4
Robert Tramte: robert.tramte(at)mf.uni-lj.si

M5
Tjaša Šinkovec Savšek: sinkovec.tjasa(at)gmail.com

M5.1 Rok Košiček: rok.kosicek(at)gmail.com
M5.2 Tin Centrih: tin.centrih5(at)gmail.com
M5.3 Tjaša Šinkovec Savšek: sinkovec.tjasa(at)gmail.com
M5.4 Tanja Adamlje: tanja.adamlje(at)gmail.com

DM5
Lucija Žiberna: lucija.ziberna(at)mf.uni-lj.si

M6
Žiga Barbarič: ziga.barbaric(at)mf.uni-lj.si

M6.1 Žiga Barbarič: ziga.barbaric(at)mf.uni-lj.si
M6.2 Rebeka Starin: rebeka.starin(at)gmail.com
M6.3 Urška Perc: urskap0703(at)gmail.com
M6.4 Žiga Barbarič: ziga.barbaric(at)mf.uni-lj.si

DM6
Edi Dedić: edi.dedic(at)mf.uni-lj.si

 

Delovna skupina ŠSULMF za prenovo kurikuluma

Jaka Šikonja, Tim Černe, Nuša Gregorc, Tomaž Hvala, Dominik Kočevar, Domen Kotolenko, Lucija Reš, Anja Sedej, Nika Svetina, Valentina Težak, Katarina Vodopivc, Omar Alhady, Ula Arkar, Jure Bosanac, Nejc Havaši, Rok Herman, Liam Korošec Hudnik, Iza Korpar, Jovana Kostovska, Rok Košiček, Tilen Kristanc, Katarina Lakner, Tim Medved, Gita Mihelčič, Martina Miklavčič, Danaja Plevel, Lana Podnar Sernec, Boris Podobnik, Iza Predanič Drobne, Sara Ručigaj, Tilen Trček, Katarina Ulen, Romana Vranešič, Adelisa Živic