Študentski svet

Vodstvo in svetniki

 

Predsednica: Anka Uršič
Podpredsednik: Tilen Jurčevič

Tajnik: Erik Lipej
Pomočnik tajnika: Aljaž Renko

 

Svetniki Študentskega sveta UL MF 

 • Pia Potočnik,
 • Tilen Jurčevič,
 • Rok Košiček,
 • Aljaž Renko,
 • Luka Pesjak,
 • Erik Lipej,
 • Anja Stopar,
 • Anka Uršič,
 • Peter Franc Letonja,
 • Rok Filip Dolšak,
 • Martin Drobnič,
 • Robert Tramte in
 • Lucija Žiberna.

Predstavniki študentov v organih in delovnih telesih UL MF


Študentski svet Univerze v Ljubljani: Anka Uršič, Tilen Jurčevič, Erik Lipej (namestnik), Aljaž Renko (namestnik)
Upravni odbor UL MF: Anka Uršič
Kuratorij Oražnove zapuščine UL MF: Rok Filip Dolšak
Komisija za študijske zadeve UL MF: Anka Uršič, Tilen Jurčevič, Rok Filip Dolšak
Komisija za študentska vprašanja UL MF: Anka Uršič, Tilen Jurčevič
Komisija za disciplinsko odgovornost študentov UL MF: Anja Stopar, Rok Filip Dolšak, Luka Pesjak (namestnik), Lucija Žiberna (namestnica)
Komisija za podelitev Lavričevega priznanja UL MF: Anka Uršič, Rok Košiček, Lucija Žiberna, Robert Tramte
Habilitacijska komisija UL MF: Robert Tramte, Aljaž Renko
Komisija za kakovost UL MF: Rok Košiček, Robert Tramte
Komisija za učiteljsko tutorstvo UL MF: Martin Drobnič
Odbor za založniško in knjižnično dejavnost UL MF: Robert Tramte, Rok Košiček
Komisija za doktorate znanosti UL MF: David Lukanović
Komisija za podelitev priznanja Andreja Otona Zupančiča: David Lukanović
Koordinator študentskega tutorstva UL MF: Martin Drobnič
Koordinator športnih aktivnosti: Luka Pesjak
Predstavnik ŠSULMF v ŠOMF: Rok Filip Dolšak


Delovna skupina UL MF za prenovo spletne strani: Klemen Petek
Delovna projektna skupina UL MF za uvedbo e-aplikacij v študijski proces in delovanje: Anka Uršič
Delovna skupina UL MF za celostno grafično podobo: Anka Uršič, Klemen Petek

Senat UL MF:
Aljaž Renko, Anja Stopar, Anka Uršič, Benjamin Zupančič, Domen Lenarčič, Edi Dedić, Erik Lipej, Filip Korošec, Ingo Oblak, Jaka Šikonja, Kevin Pelicon, Klemen Petek, Krištof Fortuna, Lucija Žiberna, Luka Pesjak, Martin Drobnič, Rok Filip Dolšak, Rok Košiček, Tilen Jurčevič, Uroš Tršan in Hana Klaut

Akademski zbor UL MF:
Aljaž Renko, Anja Stopar, Anka Uršič, Domen Lenarčič, Edi Dedić, Erik Lipej, Filip Korošec, Gita Mihelčič, Jaka Šikonja, Katja Strouhal, Kevin Pelicon, Klemen Petek, Krištof Fortuna, Lucija Žiberna, Luka Pesjak, Martin Drobnič, Rok Filip Dolšak, Rok Košiček, Tajda Tornič, Tilen Jurčevič, Tim Medved, Uroš Tršan in Liza Uršič