Študentski svet

Vodstvo in svetniki

 

Predsednik: Aljaž Renko
Podpredsednik: Peter Franc Letonja

Tajnik: Danilo Češljarac
Pomočnik tajnika: Ema Šuligoj

 

Svetniki Študentskega sveta UL MF 

 • Žan Bohinc,
 • Danilo Češljarac,
 • Tilen Jurčevič,
 • Peter Franc Letonja,
 • Erik Lipej,
 • Tia Mijatović,
 • Luka Pesjak,
 • Aljaž Renko,
 • Luka Resman
 • Amadej Šenk Juh,
 • Domen Šraj,
 • Ema Šuligoj,
 • Marko Vojvoda.

Predstavniki študentov v organih in delovnih telesih UL MF


Študentski svet Univerze v Ljubljani: Aljaž  Renko, Peter Franc Letonja in Danilo Češljarec (namestnik)
Upravni odbor UL MF: Aljaž Renko
Kuratorij Oražnove zapuščine UL MF: Erik Lipej
Komisija za študijske zadeve UL MF: Aljaž Renko, Tilen Jurčevič in Peter Franc Letonja​​​​​​​
Komisija za študentska vprašanja UL MF: Peter Franc Letonja​​​​​​​ in Danilo Češljarac
Komisija za disciplinsko odgovornost študentov UL MF: Aljaž Renko, Peter Franc Letonja​​​​​​​, Danilo Češljarac (namestnik) in Žan Bohinc (namestnik)
Komisija za podelitev Lavričevega priznanja UL MF: Domen Šraj, Danilo Češljarec, Luka Pesjak in Peter Franc Letonja
Habilitacijska komisija UL MF: Amadej Šenk Juh in Domen Šraj
Komisija za kakovost UL MF: Žen Bohinc in Amadej Šenk Juh
Komisija za učiteljsko tutorstvo UL MF: Ema Šuligoj
Odbor za založniško in knjižnično dejavnost UL MF: Ema Šuligoj in Amadej Šenk Juh
Komisija za doktorate znanosti UL MF: Kevin Pelicon
Komisija za podelitev priznanja Andreja Otona Zupančiča UL MF: Kevin Pelicon
Predstavnik ŠSULMF v ŠOMF: Tilen Jurčevič

 

Senat UL MF:

 • Sara Bernhardt,
 • Jaka Bodlaj,
 • Žan Bohinc,
 • Danilo Češljarac,
 • Karin Hvala
 • Tilen Jurčevič,
 • Matija Kiker,
 • Peter Franc Letonja,
 • Erik Lipej,
 • Simon Makarovič Vishaj,
 • Sašo Mravljak
 • Aljaž Renko,
 • Cene Skrt,
 • Amadej Šenk Juh,
 • Jan Špiclin
 • Domen Šraj,
 • Ema Šuligoj,
 • Eva Žuna.

Akademski zbor UL MF:

 • Danilo Češljarac,
 • Tilen Jurčevič,
 • Peter Franc Letonja,
 • Erik Lipej,
 • Sašo Mravljak
 • Aljaž Renko,
 • Amadej Šenk Juh,
 • Jan Špiclin
 • Domen Šraj,
 • Ema Šuligoj.
 • Eva Žuna