O fakulteti

Komisije UL MF

 

Na UL Medicinski fakulteti delujejo naslednja delovna telesa Senata UL MF:

 • Komisija za študijske zadeve UL MF,
 • Komisija za študentska vprašanja UL MF,
 • Habilitacijska komisija UL MF,
 • Komisija za doktorate znanosti UL MF,
 • Komisija za kakovost UL MF,
 • Komisija za znanstvenoraziskovalno dejavnost UL MF,
 • Komisija za podelitev Lavričevih priznanj UL MF,
 • Komisija za dobrobit živali,
 • Komisija za fakultetna izvedenska mnenja,
 • Komisija za podelitev priznanja Andreja Otona Župančiča in
 • Odbor za založništvo in knjižnično dejavnost UL MF.

 

Organi in delovna telesa UL MF imenovani na seji senata dne 11. 4. 2022 za dobo štirih let.

 

Predvidene seje komisij v študijskem letu 2022/2023

 

Senat
UL MF

3. 10. 2022

14. 11. 2022

19. 12. 2022

30. 1. 2023

13. 3. 2023

17. 4. 2023

22. 5. 2023

19. 6. 2023

Komisija za doktorate znanosti
UL MF

19. 9. 2022

   2. 11. 2022

5. 12. 2022

16. 1. 2023

27. 2. 2023

3. 4. 2023

8. 5. 2023

5. 6. 2023

Habilitacijska komisija
UL MF

22. 9. 2022

3. 11. 2022

8. 12. 2022

19. 1. 2023

2. 3. 2023

6. 4. 2023

11. 5. 2023

8. 6. 2023

Komisija za študijske zadeve
UL MF

 5. 10. 2022 

24. 10. 2022

 5. 12. 2022

 13. 2. 2023

3. 4. 2023

22. 5. 2023

11.5.2023

12. 6. 2023

11. 9. 2023

Komisija za študentska vprašanja
UL MF

12. 10. 2022

14. 12. 2022

22. 2. 2023

12. 4. 2023

7. 6. 2023

6. 9. 2023

12. 9. 2023

22. 9. 2023

Komisija za znanstvenoraziskovalno dejavnost UL MF

26. 10. 2022

30. 11. 2022

11. 1. 2023

22. 2. 2023

29. 3. 2023

3. 5. 2023

7. 6. 2023

Komisija za kakovost
UL MF

28.9.2022

23.11.2022 

14.12.2022

18.1.2023

15.2.2023

24.5.2023