O fakulteti

Komisije UL MF

 

Na UL Medicinski fakulteti delujejo naslednja delovna telesa Senata UL MF:

 • Komisija za študijske zadeve UL MF,
 • Komisija za študentska vprašanja UL MF,
 • Habilitacijska komisija UL MF,
 • Komisija za doktorate znanosti UL MF,
 • Komisija za kakovost UL MF,
 • Komisija za znanstvenoraziskovalno dejavnost UL MF,
 • Komisija za podelitev Lavričevih priznanj UL MF,
 • Komisija za dobrobit živali,
 • Komisija za fakultetna izvedenska mnenja,
 • Komisija za podelitev priznanja Andreja Otona Župančiča in
 • Odbor za založništvo in knjižnično dejavnost UL MF.

 

Organi in delovna telesa UL MF imenovani na seji senata dne 16. 4. 2018 za dobo štirih let.

 

Predvidene seje komisij v študijskem letu 2020/2021

 

Senat
UL MF

5. 10. 2020

9. 11. 2020

14. 12. 2020

1. 2. 2021

15. 3. 2021

19. 4. 2021

24. 5. 2021

21. 6. 2021

Komisija za doktorate znanosti
UL MF

21. 9. 2020

26. 10. 2020

30. 11. 2020

18. 1. 2021

1. 3. 2021

6. 4. 2021

10. 5. 2021

7. 6. 2021

Habilitacijska komisija
UL MF

24. 9. 2020

29. 10. 2020

3. 12. 2020

21. 1. 2021

4. 3. 2021

8. 4. 2021

13. 5. 2021

10. 6. 2021

Komisija za študijske zadeve
UL MF

6.10. 2020 (izredna)

19.10. 2020

 23.11. 2020

 21.12. 2020

 25.1.. 2021

8.3. 2021

12.4. 2021

31.5. 2021

 28.6. 2021

13.9. 2021

Komisija za študentska vprašanja
UL MF

8 10. 2020

10 12. 2020

25. 2. 2021

15. 4. 2021

10. 6. 2021

2. 9. 2021

14. 9. 2021

23. 9. 2021

Komisija za znanstvenoraziskovalno dejavnost UL MF

21. 10. 2020

18. 11. 2020

20. 1. 2021

3. 3. 2021

7. 4. 2021

5. 5. 2021

9. 6. 2021

1. 9. 2021

Komisija za kakovost
UL MF

 

7.10.2020

4.11.2020

16.12.2020

13.1.2021

10.2.2021

31.3.2021

26.5.2021