O fakulteti

Komisije UL MF

 

Na UL Medicinski fakulteti delujejo naslednja delovna telesa Senata UL MF:

 • Komisija za študijske zadeve UL MF,
 • Komisija za študentska vprašanja UL MF,
 • Habilitacijska komisija UL MF,
 • Komisija za doktorate znanosti UL MF,
 • Komisija za kakovost UL MF,
 • Komisija za znanstveno-raziskovalno dejavnost UL MF,
 • Komisija za podelitev Lavričevih priznanj UL MF,
 • Komisija za dobrobit živali,
 • Komisija za fakultetna izvedenska mnenja,
 • Komisija za podelitev priznanja Andreja Otona Župančiča in
 • Odbor za založništvo in knjižnično dejavnost UL MF.

 

Organi in delovna telesa UL MF imenovani na seji senata dne 16. 4. 2018 za dobo štirih let.

 

Predvidene seje komisij v študijskem letu 2018/2019

 

Senat
UL MF

8. 10. 2018; 19. 11. 2018; 17. 12. 2018; 4. 2. 2019; 11. 3. 2019; 15. 4. 2019; 20. 5. 2019;  17. 6. 2019

Komisija za doktorate znanosti
UL MF

5. 11. 2018; 3. 12. 2018; 21. 1. 2019; 25. 2. 2019; 1. 4. 2019; 6. 5. 2019; 3. 6. 2019

Habilitacijska komisija
UL MF

8. 11. 2018; 6. 12. 2018; 24. 1. 2019; 28. 2. 2019; 4. 4. 2019; 9. 5. 2019; 6. 6. 2019

Komisija za študijske zadeve
UL MF

3. 10. 2018 (izredna); 22. 10. 2018 (razširjena); 14. 11. 2018; 10. 12. 2018; 28. 1. 2019; 4. 3. 2019 (razširjena); 8. 4. 2019 (razširjena); 27. 5. 2019; 17. 6. 2019 (razširjena); 16. 9. 2019

Komisija za študentska vprašanja
UL MF

11. 10. 2018; 13. 12. 2018; 28. 2. 2019; 18. 4. 2019; 13. 6. 2019; 5. 9. 2019; 17. 9. 2019; 24. 9. 2019

Komisija za znanstveno-raziskovalno dejavnost UL MF

24. 10. 2018; 28. 11. 2018; 23. 1. 2019; 27. 2. 2019; 3. 4. 2019; 8. 5. 2019; 5. 6. 2019

Komisija za kakovost
UL MF

7. 11. 2018; 12. 12. 2018; 9. 1. 2019; 6. 2. 2019; 13. 3. 2019; 17. 4. 2019; 22. 5. 2019; 12. 6. 2019