O fakulteti

Komisije UL MF

 

Na UL Medicinski fakulteti delujejo naslednja delovna telesa Senata UL MF:

 • Komisija za študijske zadeve UL MF,
 • Komisija za študentska vprašanja UL MF,
 • Habilitacijska komisija UL MF,
 • Komisija za doktorate znanosti UL MF,
 • Komisija za kakovost UL MF,
 • Komisija za znanstvenoraziskovalno dejavnost UL MF,
 • Komisija za podelitev Lavričevih priznanj UL MF,
 • Komisija za dobrobit živali,
 • Komisija za fakultetna izvedenska mnenja,
 • Komisija za podelitev priznanja Andreja Otona Župančiča in
 • Odbor za založništvo in knjižnično dejavnost UL MF.

 

Organi in delovna telesa UL MF imenovani na seji senata dne 16. 4. 2018 za dobo štirih let.

 

Predvidene seje komisij v študijskem letu 2019/2020

 

Senat
UL MF

30. 9. 2019

11. 11. 2019

16. 12. 2019

3. 2. 2020

16. 3. 2020

20. 4. 2020

25. 5. 2020

22. 6. 2020

Komisija za doktorate znanosti
UL MF

16. 9. 2019

28. 10. 2019

2. 12. 2019

20. 1. 2020

2. 3. 2020

6. 4. 2020

11. 5. 2020

8. 6. 2020

Habilitacijska komisija
UL MF

19. 9. 2019

30. 10. 2019

5. 12. 2019

23. 1. 2020

5. 3. 2020

9. 4. 2020

14. 5. 2020

11. 6. 2020

Komisija za študijske zadeve
UL MF

19.9. 2019; 7.10. 2019 (izredna); 21.10. 2019; 25.11. 2019; 13.1. 2020; 24.2.. 2020; 30.3. 2020; 18.5. 2020; 15.6. 2020; 14.9. 2020

Komisija za študentska vprašanja
UL MF

11. 10. 2019
12. 12. 2019
27. 2. 2020
16. 4. 2020
12. 6. 2020
3. 9. 2020
15. 9. 2020
24. 9. 2020

Komisija za znanstvenoraziskovalno dejavnost UL MF

4. 9. 2019
23. 10. 2019
20. 11. 2019
22. 1. 2020
4. 3. 2020
8. 4. 2020
6. 5. 2020
10. 6. 2020

Komisija za kakovost
UL MF

2.10.2019; 13.11.2019; 18.12.2019; 8.1.2020;12.2.2020; 18.3.2020; 27.5.2020