O fakulteti

Komisije UL MF

 

Na UL Medicinski fakulteti delujejo naslednja delovna telesa Senata UL MF:

 • Komisija za študijske zadeve UL MF,
 • Komisija za študentska vprašanja UL MF,
 • Habilitacijska komisija UL MF,
 • Komisija za doktorate znanosti UL MF,
 • Komisija za kakovost UL MF,
 • Komisija za znanstvenoraziskovalno dejavnost UL MF,
 • Komisija za podelitev Lavričevih priznanj UL MF,
 • Komisija za dobrobit živali,
 • Komisija za fakultetna izvedenska mnenja,
 • Komisija za podelitev priznanja Andreja Otona Župančiča in
 • Odbor za založništvo in knjižnično dejavnost UL MF.

 

Organi in delovna telesa UL MF imenovani na seji senata dne 11. 4. 2022 za dobo štirih let.

 

Predvidene seje komisij v študijskem letu 2023/2024

 

Senat
UL MF

2. 10. 2023

13. 11. 2023

18. 12. 2023

29. 1. 2024

11. 3. 2024

15. 4. 2024

20. 5. 2024

17. 6. 2024

Komisija za doktorate znanosti
UL MF

18.9.2023

 30.10.2023

4.12.2023

15.1.2024

26.2.2024

2.4.2024

6.5.2024

3.6.2024

Habilitacijska komisija
UL MF

21. 9. 2023

2. 11. 2023

7. 12. 2023

18. 1. 2024

29. 2. 2024

4. 4. 2024

9. 5. 2024

6. 6. 2024

Komisija za študijske zadeve
UL MF

16. 9. 2024 

3. 10. 2024 

21. 10. 2024

 25. 11. 2024

 20. 1. 2025

24. 2. 2025

24. 3. 2025

12. 5. 2025

9. 6. 2025

15. 9. 2025

Komisija za študentska vprašanja
UL MF

17. 10. 2023

13. 12. 2023

21. 2. 2024

10. 4. 2024

5. 6. 2024

4. 9. 2024

17. 9. 2024

23. 9. 2024

9. 10..2024

Komisija za znanstvenoraziskovalno dejavnost UL MF

25. 10. 2023

29. 11. 2023

10. 1. 2024

28. 2. 2024

27. 3. 2024

  8. 5. 2024

5. 6. 2024 ali 12. 6. 2024

Komisija za kakovost
UL MF

13. 12. 2023

17. 1. 2024

21. 2. 2024

22. 5. 2024