O fakulteti

Komisije UL MF

 

Na UL Medicinski fakulteti delujejo naslednja delovna telesa Senata UL MF:

 • Komisija za študijske zadeve UL MF,
 • Komisija za študentska vprašanja UL MF,
 • Habilitacijska komisija UL MF,
 • Komisija za doktorate znanosti UL MF,
 • Komisija za kakovost UL MF,
 • Komisija za znanstvenoraziskovalno dejavnost UL MF,
 • Komisija za podelitev Lavričevih priznanj UL MF,
 • Komisija za dobrobit živali,
 • Komisija za fakultetna izvedenska mnenja,
 • Komisija za podelitev priznanja Andreja Otona Župančiča in
 • Odbor za založništvo in knjižnično dejavnost UL MF.

 

Organi in delovna telesa UL MF imenovani na seji senata dne 11. 4. 2022 za dobo štirih let.

 

Predvidene seje komisij v študijskem letu 2021/2022

 

Senat
UL MF

4. 10. 2021

15. 11. 2021

13. 12. 2021

31. 1. 2022

14. 3. 2022

11. 4. 2022

23. 5. 2022

20. 6. 2022

Komisija za doktorate znanosti
UL MF

20. 9. 2021

   2. 11. 2021

29. 11. 2021

17. 1. 2022

28. 2. 2022

28. 3. 2022

9. 5. 2022

6. 6. 2022

Habilitacijska komisija
UL MF

23. 9. 2021

4. 11. 2021

2. 12. 2021

20. 1. 2022

3. 3. 2022

31. 3. 2022

12. 5. 2022

9. 6. 2022

Komisija za študijske zadeve
UL MF

6. 10. 2021 

25. 10. 2021

 29. 11. 2021

 10. 1. 2022

28. 2. 2022

28. 3. 2022

16. 5. 2022

13. 6. 2022

12. 9. 2022

Komisija za študentska vprašanja
UL MF

14 10. 2021

16 12. 2021

24. 2. 2022

14. 4. 2022

9. 6. 2022

1. 9. 2022

14. 9. 2022

22. 9. 2022

Komisija za znanstvenoraziskovalno dejavnost UL MF

20. 10. 2021

1. 12. 2021

19. 1. 2022

2. 3. 2022

30. 3. 2022

11. 5. 2022

8. 6. 2022

Komisija za kakovost
UL MF

29.9.2021

17.11.2021

15.12.2021

12.1.2022

16.2.2022

25.5.2022