O fakulteti

Komisije UL MF

 

Na UL Medicinski fakulteti delujejo naslednje komisije:

 • Komisija za študijske zadeve UL MF,
 • Komisija za študentska vprašanja UL MF,
 • Habilitacijska komisija UL MF,
 • Komisija za doktorate znanosti UL MF,
 • Komisija za spremljanje kakovosti študija medicine in dentalne medicine UL MF,
 • Komisija za znanstveno-raziskovalno dejavnost UL MF,
 • Komisija za podelitev Lavričevih priznanj UL MF,
 • Komisija za dobrobit živali,
 • Komisija za fakultetna izvedenska mnenja,
 • Komisija za podelitev priznanja Andreja Otona Župančiča in
 • Odbor za založništvo in knjižnično dejavnost UL MF.

 

KOMISIJE UL MF imenovane na seji senata dne 16.4.2018 za dobo štirih let.

 

Predvidene seje komisij v študijskem letu 2018/2019

 

Senat UL MF

8.10. 2018; 19.11. 2018; 17.12. 2018; 4.2. 2019; 11.3. 2019; 15.4. 2019; 20.5. 2019;  17.6. 2019

Komisija za doktorate znanosti

5.11. 2018; 3.12. 2018; 21.1. 2019; 25.2. 2019; 1.4. 2109; 6.5. 2019; 3.6. 2019

Habilitacijska komisija

8.11. 2018; 6.12. 2018; 24.1. 2019; 28.2. 2019; 4.4. 2019; 9.5. 2019; 6.6. 2019

Komisija za študijske zadeve

3.10. 2018 (izredna); 22.10.2018 (razširjena); 14.11. 2018; 10.12. 2018; 28.1. 2019; 4.3. 2019 (razširjena); 8.4. 2019 (razširjena); 27.5. 2019; 17.6. 2019 (razširjena); 16.9. 2019

 

Komisija za študentska vprašanja

11.10. 2018; 13.12. 2018; 28.2. 2019; 18.4. 2019; 13.6. 2019; 5.9. 2019; 17.9. 2019; 24.9. 2019

Komisija za znanstveno-raziskovalno dejavnost

24.10. 2018; 28.11. 2018; 23.1. 2019; 27.2. 2019; 3.4. 2019; 8.5. 2019; 5.6. 2019

Komisija za kakovost

7.11. 2018; 12.12. 2018; 9.1. 2019; 6.2. 2019; 13.3. 2019; 17.4. 2019; 22.5. 2019; 12.6. 2019