Centralna medicinska knjižnica

Elektronske revije

CMK nudi dostop do polnega teksta licenčnih revij različnih založnikov, ki jih zagotavlja neposredno ali preko konzorcijev. Vključene so tudi najpomembnejše prosto dostopne e-revije. Seznam e-revij je dostopen v sistemu Ovid in v Digitalni knjižnici CMK.