Centralna medicinska knjižnica

Zgodovina CMK 1991-2000

2000

 • CMK je za uporabnike organizirala prve izobraževalne tečaje za uporabo elektronskih virov.
 • Nova računalniška oprema omogoči tiskanje in skeniranje za potrebe uporabnikov.

1999

zgodovina-09.jpg

 

 • Medknjižnična izposoja CMK je pričela sodelovanje z ameriško Nacionalno knjižnico za medicino, in sicer v avtomatiziranem sistemu DOCLINE, ki omogoča hitro elektronsko dobavo dokumentov.

1998

 • Ponudba prvih multimedijskih učbenikov na zgoščenkah za študente.
 • Nabava opreme za vezavo gradiva.
 • Na Posvetovanju specialnih knjižnic v Ljubljani je CMK je prejela 1. nagrado za najboljše spletne strani knjižnice.

1997

 • Na novo je bilo zasnovano celotno spletišče kot vodič po virih in storitvah knjižnice.
 • Postavljena je bila prva računalniška učilnica z šestimi osebnimi računalniki, ki je omogočila začetek samostojnega dela uporabnikov z elektronskimi viri in njihovo izobraževanje.

zgodovina-10.jpg

 

 • Namestitev samopostrežnega kopirnega stroja na kartice v čitalnici.

1996

 • Začetek opreme gradiva in članskih izkaznic s črtno kodo.
 • Oblikovanje prenovljenega knjižničnega reda za sodelovanje z uporabniki v procesu avtomatizirane izposoje.
 • Upravni odbor MF je uvedel članarine za zaposlene in študente za pridobitev dodatnih sredstev za nakup tuje periodike.
 • Zaživela je prva domača spletna stran s ponudbo elektronskih revij.

1995

zgodovina-11.jpg

 

 • CMK ponudi prve elektronske revije.
 • Knjižnica pridobi dodatni prostor za arhiv revij

1992-1994

 • Od leta 1992-1994 knjižnica nudi in izdeluje analizo citiranosti iz zbirke SCI za posamezne raziskovalce in raziskovalne skupine, kar kasneje z avtomatizacijo postopka nadgradi IBMI.

1991

 • Od leta 1991 dalje, v samostojni Sloveniji CMK sodeluje pri koordinacijskih nalogah specializiranega informacijskega centra za biomedicino (IBMI) v Sloveniji, zlasti pri gradnji nacionalne bibliografske zbirke in v akcijah za poenotenje bibliografskih zapisov posameznih institucij.