Centralna medicinska knjižnica

Podpora pri pripravi sistematičnih preglednih člankov

Raziskovalce in zdravnike, ki razmišljate o pripravi sistematičnega preglednega članka, obveščamo, da vam informacijski specialisti v Centralni medicinski knjižnici nudimo podporo pri iskanju literature za pripravo sistematičnih preglednih člankov.

Informacijski specialist vam lahko nudi podporo v fazah priprave sistematičnega preglednega članka, ki se nanašajo na iskanje objavljene literature:

  • izvede podroben predhodni pregled literature, s katerim preveri, da sistematični pregledni članek na izbrano tematiko še ni bil objavljen;
  • poda priporočila o najprimernejših bazah podatkov in drugih virih literature za izvedbo iskanja;
  • tesno sodeluje z naročnikom (raziskovalcem oz. zdravnikom) pri razvoju primerne iskalne strategije, katere namen je zajeti vse relevantne študije;
  • izvede iskanje literature v relevantnih bazah podatkov;
  • prenese rezultate iskanja v urejevalnik referenc (Endnote ali Mendeley) ter odstrani dvojnike;
  • dobavi želene dokumente;
  • pripravi besedilo za metodološki del članka, ki se nanaša na iskanje literature.

Ob tem bi Vas želeli seznaniti, da po izkušnjah v tujini izvedba del s strani informacijskega specialista zahteva vsaj dva do tri mesece, priprava celotnega sistematičnega članka pa navadno vsaj leto in pol.

Vabimo vas, da nas pred začetkom priprave sistematičnega preglednega članka kontaktirate na 01/543-77-30 ali elektronski naslov infocmk(at)mf.uni-lj.si, da se dogovorimo za informativni sestanek, na katerem se bomo dogovorili o možnostih sodelovanja.

Protokol za iskanje literature za sistematične pregledne članke, 1.del

Obrazec za naročanje poizvedbe po literaturi za sistematične pregleden članke