Centralna medicinska knjižnica

Katalog učbenikov

 

 

Vsako študijsko jesen v sodelovanju z učitelji Medicinske fakultete poskrbimo za bogat izbor študijske literature in redno dopolnjevanje Kataloga učbenikov. Reference v katalogu vsebinsko pokrivajo predpisan predmetnik za študij medicine in dentalne medicine, vključena pa je tudi dopolnilna študijska literatura v tiskani in elektronski obliki. Temeljna in dopolnilna študijska literatura sta lahko v tiskani ali elektronski obliki. Slednja je dostopna v mreži MF ali preko oddaljenega dostopa.

V spletnem Katalogu učbenikov so zajete le zadnje izdaje študijskega gradiva, ker pa teh pogosto ni dovolj za vse zainteresirane, izposojamo tudi starejše izdaje le-teh. V katalog niso vključeni tisti študijski predmeti MF, za katere CMK nima ustreznih virov.

Nekatera temeljna literatura je dostopna samo v spletni učilnici MF.

Katalog učbenikov omogoča preprosto iskanje ustrezne literature: urejen je po naslovih visokošolskih predmetov MF, znotraj posameznega predmeta pa navaja vire v abecednem vrstnem redu.

Vsi učbeniki so vpisani tudi v Katalog CMK in dostopni v sistemu COBISS. Iskanje je omogočeno po predmetniku MF ali iskanju po ključnih besedah.