Centralna medicinska knjižnica

Katalog učbenikov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vsako študijsko jesen v sodelovanju z učitelji Medicinske fakultete poskrbimo za bogat izbor študijske literature in redno dopolnjevanje Kataloga učbenikov. Reference v katalogu vsebinsko pokrivajo predpisan predmetnik za študij medicine in dentalne medicine, vključena pa je tudi dopolnilna študijska literatura v tiskani in elektronski obliki. Temeljna in dopolnilna študijska literatura sta lahko v tiskani ali elektronski obliki. Slednja je dostopna v mreži MF ali preko oddaljenega dostopa.

Nekatera temeljna literatura je dostopna samo v spletni učilnici MF.

Katalog učbenikov omogoča preprosto iskanje ustrezne literature: urejen je po naslovih visokošolskih predmetov MF, znotraj posameznega predmeta pa navaja vire v abecednem vrstnem redu.​​​