Centralna medicinska knjižnica

Preverjanje plagiatorstva


Medicinska fakulteta ima zakupljen dostop do programa za preverjanje podobnosti (plagiatorstva) Turnitin. Program preverja podobnost naloženih vsebin z zunanjimi viri kot so tekoči in arhivirani internet, članki v revijah in predhodno naložene vsebine.

Turnitin omogoča sistematično preverjanje plagiarizma in tako prispeva k izvirnosti študentskih del ter hkrati  nudi orodja za izboljševanje veščin akademskega pisanja.

Ocena izvirnosti in poročilo o izvirnosti ne govorita o plagiarizmu, ampak samo osvetlita mesta v besedilu, ki so skladna z drugimi viri. Mentor oz. avtor se na podlagi pregleda poročila odloči ali obstaja sum na plagiarizem.

Centralna medicinska knjižnica (CMK) administrira program Turnitin za potrebe Medicinske fakultete. Vsem učiteljem in raziskovalcem na njihovo željo odpremo uporabniški račun za uporabo programa  in nudimo  ustrezno pomoč. Poleg tega CMK izvaja preverjanje podobnosti za potrebe pedagoškega in raziskovalnega procesa ter recenzentskega dela. Zahtevke za odprtje računa in za preverjanje podobnosti je potrebno poslati na e-naslov turnitin(at)mf.uni-lj.si, kjer nudimo tudi dodatne informacije. 

Navodila za uporabo (v angleščini):