Centralna medicinska knjižnica

Zaposleni sodelavci

Ime in priimek E-pošta Telefon
Vesna Cafuta
vesna.cafutamf.uni-lj.si +386 1 543 7739
Stanislava Jelenc
stanka.jelencmf.uni-lj.si +386 1 543 7736
Martina Kerec
martina.kerecmf.uni-lj.si +386 1 543 7735
Silva Marinko
silva.marinkomf.uni-lj.si +386 1 543 7731
Alenka Modrijan
alenka.modrijanmf.uni-lj.si +386 1 543 7734
Ksenija Sikošek
ksenija.sikosekmf.uni-lj.si +386 1 543 7740
Tatjana Skvarč
tatjana.skvarcmf.uni-lj.si +386 1 543 7743
Špela Šuškovič
spela.suskovicmf.uni-lj.si +386 1 543 7746
mag. Nana Turk
nana.turkmf.uni-lj.si +386 1 543 7747

Ostali sodelujoči

Ime in priimek E-pošta Telefon