O Študiju

Študijski programi

 

studenti.jpg


UL Medicinska fakulteta izvaja enovita magistrska študijska (EMŠ) programa Medicina in Dentalna medicina.

Predstavitvena brošura 2019 o študiju na UL Medicinski fakulteti.


Medicinska fakulteta deluje pri izvajanju dveh magistrskih programov - Kognitivna znanost in Uporabna statistika.

Nekateri učitelji in asistenti UL Medicinske fakultete so nosilci ali izvajalci predmetov v več študijskih programih 1. in 2. stopnje, ki se izvajajo na drugih članicah Univerze v Ljubljani (pouk na drugih študijskih programih).

V okviru študija na 3. stopnji je UL Medicinska fakulteta vključena v izvajanje doktorskih študijskih programov Biomedicina, Varstvo okolja in Statistika.

UL Medicinska fakulteta izvaja tudi programe vseživljenskega učenja oziroma podiplomske tečaje. Učitelji medicinske fakultete so tudi mentorji specializantom v programih specializacij, ki jih vodi Zdravniška zbornica Slovenije,  programi nekaterih specializacij pa potekajo pretežno na UL Medicinski fakulteti.

Od leta 2015 UL Medicinska fakulteta izvaja mednarodni izpit Comprehensive Clinical Science Examination - CCSE.