UL FKKT - Biokemija

Biokemija bolezni človeka

 

Vsebina predmeta

Biokemija bolezni človeka je izbirni študij za tiste študente biokemije, ki jih zanima medicina in vidijo na tem širšem področju tudi možnosti za svojo poklicno uveljavitev. Biokemija predvsem z razvojem molekularne biologije postaja v medicini vse bolj pomembna: prispeva k poznavanju mehanizmov bolezni, je nepogrešljiva pri diagnostiki, je del medicinske biotehnologije in razvoja novih zdravil. Za sodelovanje na kateremkoli od teh področij je nujno neko temeljno znanje o boleznih in bolezenskih procesih pri človeku. 

Cilji in kompetence

Temeljni cilj predmeta je omogočiti študentom biokemije, da spoznajo mehanizme nastanka in razvoja ter značilnosti nekaterih bolezni, ki so pri nas pogoste in pri katerih so biokemične motnje v ospredju, tako da predznanje biokemije študentom dovoljuje razumevanje obravnavane snovi (npr. vnetje, sladkorna bolezen, osteoporoza in rahitis, ateroskleroza, debelost, hiperlipoproteinemije, nagnjenost h krvavitvam, konformacijske bolezni). Snov v obsegu 60 ur podamo v obliki predavanj in interaktivnih seminarjev.

 
Študijsko gradivo

 

Študijsko gradivo bo navoljo v sistemu STUDIO.

 
Dopolnilna študijska literatura in gradivo 

Fajko Bajrović ur. Temelji patofiziologije s fiziologijo za študente zdravstvenih ved, 1. izdaja (ponatis), 2015, Ljubljana, UL Medicinska fakulteta, Inštitut za patološko fiziologijo, 312 str. 

Temelji patološke fiziologije (2021); 5. izdaja, Ljubljana, Medicinska fakulteta, Inštitut za patološko fiziologijo

Seminarji iz patološke fiziologije  (2021); 5. izdaja, Ljubljana, Medicinska fakulteta, Inštitut. za patološko fiziologijo
 


Temelji Pato fiziol ZF platnica.jpeg

 


REŽIM ŠTUDIJA

 

Navodila študentom o predmetu v štud.letu 2021/2022 


URNIK

 

URNIK PREDMETA BIOKEMIJA BOLEZNI ČLOVEKA ŠTUD.LETO 2021/2022

 

SKUPINE ŠTUDENTOV štud,leto 2021/2022


OBVESTILA O PREDMETU

Predmet še nima obvestil.


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Nosilec predmeta

Prof.dr. Tomaž Marš, dr.med., univ.dipl.biol.
T: +386 1 543 70 57
E: tomaz.mars(at)mf.uni-lj.siInformacije

Ksenja Babič - Benedik, univ.dipl.biol.
T: +386 1 543 70 55
E: ksenija.babic(at)mf.uni-lj.si

URADNE URE

uradne ure: torek,12.00 - 13.00