UL FAA - Laboratorijska biomedicina

LBM S2: Patološka fiziologijo

 

Patološka fiziologija se ukvarja z mehanizmi, ki povzročajo bolezenska stanja. Temeljni smoter predmeta je posredovati študentu znanje in sposobnosti za razumevanje vzrokov (etiologija) in mehanizmov (patogeneza) nastanka in razvoja različnih patoloških procesov in bolezni ter tako predstaviti spremenjeno delovanje človeškega organizma v primeru bolezni. Naziv predmeta je potrebno razumeti širše, saj vključuje tudi (pato)biokemične temelje bolezenskih procesov.

 

V okviru predmeta bodo v obliki predavanj in seminarjev obdelane izbrane teme, kar je pristop, ki se pri poučevanju patološke fiziologije uporablja tudi drugod v svetu. Predmet je nekakšen most, prek katerega preide študent od poznavanja delovanja organizma k razumevanju medicinske in še posebej laboratorijske diagnostike.


PDF dokument

 


REŽIM ŠTUDIJA

(REŽIM ŠTUDIJA)


URNIK

(URNIK)

 

 


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Nosilec predmeta

doc. dr. Sergej Pirkmajer
01 543 70 20
sergej.pirkmajer(at)mf.uni-lj.si

Informacije

Ksenja Babič
01 543 70 22
ksenija.babic(at)mf.uni-lj.si

URADNE URE

Po predhodnem dogovoru po e-pošti.