UL FFA - Laboratorijska biomedicina

LBM S2: Patološka fiziologija

 

Patološka fiziologija se ukvarja z mehanizmi, ki povzročajo bolezenska stanja. Temeljni smoter predmeta je posredovati študentu znanje in sposobnosti za razumevanje vzrokov (etiologija) in mehanizmov (patogeneza) nastanka in razvoja različnih patoloških procesov in bolezni ter tako predstaviti spremenjeno delovanje človeškega organizma v primeru bolezni. Naziv predmeta je potrebno razumeti širše, saj vključuje tudi (pato)biokemične temelje bolezenskih procesov.

 

V okviru predmeta bodo v obliki predavanj in seminarjev obdelane izbrane teme, kar je pristop, ki se pri poučevanju patološke fiziologije uporablja tudi drugod v svetu. Predmet je nekakšen most, prek katerega preide študent od poznavanja delovanja organizma k razumevanju medicinske in še posebej laboratorijske diagnostike.


Uporabne povezave

Inštitut za patološko fiziologijo

Slovenski medicinski slovar

Centralna medicinska knjižnica


REŽIM ŠTUDIJA

 

Povzetek navodil za študij.

 

Izpitni roki v študijskem letu 2022/2023: glej VIS. 


URNIK

 

Urnik 2022/23.

 


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Nosilec predmeta

izr. prof. dr. Sergej Pirkmajer
01 543 70 20
sergej.pirkmajer(at)mf.uni-lj.si

Informacije

Ksenja Babič
01 543 70 22
ksenija.babic(at)mf.uni-lj.si

GOVORILNE URE

Po predhodnem dogovoru po e-pošti.