Raziskovanje

Obzorje Evropa

 

Obzorje Evropa (Horizon Europe) je nov okvirni program Evropske unije za raziskave in inovacije, ki bo aktiven v obdobju med leti 2021 do konca leta 2027. Program Obzorje Evropa se strateško osredotoča predvsem na globalne izzive in steber evropske industrijske konkurenčnosti, obsega pa tudi del programa za širitev udeležbe in krepitev evropskega raziskovalnega prostora. Skupna vrednost finančnih sredstev, ki bodo namenjena novim aktivnostim, bo največja dosedaj, presegala bo 95,5 milijard EUR.

Delovni program za obdobje 20212022 1. grozda  Zdravje iz 2. stebra Obzorja Evropa se osredotoča na dve ključni strateški usmeritvi za raziskave in inovacije, opredeljeni v Strateškem načrtu Obzorja Evropa 20212024, in sicer na ustvarjanje bolj odporne, vključujoče in demokratične evropske družbe ter na spodbujanje odprte strateške avtonomije preko usmerjanja razvoja ključnih digitalnih in spodbujevalnih tehnologij, sektorjev in vrednostnih verig.

Program je zastavljen tako, da primarno stremi k doprinosu na štiri vplivna področja Strateškega načrta: Dobro zdravje in visoko kakovostna dostopna zdravstvena oskrba; odporna EU, pripravljena na morebitne grožnje; visoko kakovostne digitalne storitve za vse ter konkurenčno in varno podatkovno gospodarstvo.

Vsebinsko bo program pokrival šest destinacij (mednje bodo uvrščena tudi evropska partnerstva):

  • Ohranjanje zdravja v hitro spreminjajoči se družbi;
  • Življenje in delo v okolju, ki spodbuja zdravje;
  • Spoprijemanje z boleznimi in zmanjševanja bremena bolezni;
  • Zagotavljanje dostopa do inovativne, trajnostne in visoko kakovostne zdravstvene oskrbe;
  • Sproščanje polnega potenciala novih orodij, tehnologij in digitalnih rešitev za zdravo družbo;
  • Vzdrževanje inovativne, trajnostne in globalno konkurenčne z zdravjem povezane industrije. 

Program bo zaobjemal tudi področje misije boja proti raku, ki ima zastavljen cilj – do leta 2030 rešiti več kot tri milijone življenj ter omogočiti daljše in kakovostnejše življenje.