O fakulteti

Mednarodno sodelovanje

 

Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani je mednarodno usmerjena in uveljavljena fakulteta, ki ima pomembno vlogo v evropskem visokošolskem prostoru. Je aktivna članica združenja evropskih medicinskih fakultet ECTS - MA, ki predstavlja forum uspešnega mednarodnega sodelovanja na področju mobilnosti. Trenutni podpredsednik združenja je prodekan prof. dr. Tomaž Marš. Fakulteta je prav tako članica združenja mreže NPHC, ki združuje fakultete na področju primarnega zdravstvenega varstva, trenutna predsednica združenja je izr. prof. dr. Danica Rotar Pavlič.

Mednarodno sodelovanje na Medicinski fakulteti poteka tudi znotraj same fakultete, saj pri izvajanju predmetov študijskih programom redno gostimo tuje predavatelje in ugledne strokovnjake iz Slovenije in sveta. Najpogosteje gostujoči profesorji prihajajo v okviru rednih sodelovanj in partnerstev, najpogosteje v okviru programov mobilnosti Erasmus+. Veliko je tudi sodelovanja tujih strokovnjakov na mednarodnih konferencah, simpozijih in drugih dogodkih, ki jih organizirajo katedre UL Medicinske fakultete (Derčevi dnevi, Memorialni sestanek Janeza Plečnika in drugi).

V zadnjih letih se je povečala prisotnost UL Medicinske fakultete pri evropskih projektih, kjer sodeluje kot partnerica. Medicinska fakulteta se je dokazala kot zanesljiv partner, saj sodeluje v številnih mednarodnih programih in evropskih projektih. Najpomembnejša so Obzorje 2020, Erasmus+ in COST. V preteklih letih je Medicinska fakulteta kot partnerica uspešno zaključila sodelovanje v dveh Erasmus+ KA2 projektih: TRUNAK in HEPMP ter v projektu Alliance4Life v okviru programa Obzorje 2020. 

TRUNAK.png                      HEPMEP.jpg                              111-alliance4life-logo-small-0x0[1].png

Trenutno Medicinska fakulteta nadaljuje svojo mednarodno prepoznavnost v naslednjih Erasmus+ KA2 projektih: Dominos, nEUROcare in Studicode.

                                      LOGO.png                            nEurocare-Logo--246x300.png

studicode_erasmus_logo_colored-top_0.png

                                               

Prav tako nadaljuje svoje delo v okviru projekta Alliance4LIfe Actions.

    111-alliance4life-logo-small-0x0[1].png

Študenti Medicinske fakultete imajo v času študija veliko možnosti za mednarodne izmenjave - tako v okviru medfakultetnih kot tudi meduniverzitetnih sporazumov. Dolga leta ostaja najbolj priljubljen program mobilnosti Erasmus+, ki omogoča študentom opravljanje študijske izmenjave ali praktičnega usposabljanja na partnerskih inštitucijah v tujini, sedaj tudi po diplomiranju. Internacionalizacijo študentov znotraj programa Erasmus+ omogočamo tudi tistim študentom, ki ceoten čas študija preživijo v Ljubljani, saj so pri pouku lahko vključeni v skupine, ki vključujejo tudi gostujoče študente, ki na Medicinsko fakulteto prinesejo novo dinamiko, izkušnje in dobre prakse. Medicinska fakulteta je zadnja leta vedno bolj privlačna za študente partnerskih univerz, saj se njihovo število nenehno povečuje. Letno gostimo že več kot 100 študentov medicine. Pri njihovem vključevanju v fakultetno življenje jim pomagajo tutorji študenti. Več informacij o programu Erasmus+ in drugih programih mobilnosti dobite v Mednarodni pisarni UL MF.

Več o strategiji Internacionalizacije, ECHE listini ter Erasmus Policy Statement (EPS) si lahko preberete na spodnjih povezavah:

Strategija internacionalizacije

ECHE listina ter Erasmus Policy Statement (EPS)

Program Erasmus