Centralna medicinska knjižnica

Reproduciranje gradiva


Kopiranje in tiskanje

V CMK nudimo naročeno kopiranje in tiskanje iz knjižničnega gradiva CMK ter ostale literature po želji uporabnikov. Javni računalniki v CMK omogočajo tiskanje vsem članom CMK. Dokumente, ki ste jih tiskali z javnih računalnikov, prevzamete na izposoji knjižnice.
 

Digitalno reproduciranje

CMK ponuja svojim uporabnikom e-dobavo člankov iz tiskanih in elektronskih revij na njihovo delovno mizo.

Naša ponudba je namenjena vsem uporabnikom, posebej pa oddaljenim in tistim, ki zaradi licenčnih omejitev ne morejo dostopati do člankov v polnem tekstu iz elektronskih revij CMK.

Vse več uporabnikov naroča gradivo po e-pošti. Dobavni rok za članek je 1-2 delovna dneva. Večina prejemnikov razpolaga z 10 MB poštnega nabiralnika in pri odpiranju datotek nima težav.

Poslane članke v pdf obliki arhiviramo 1 mesec. V tem roku brezplačno uredimo vse morebitne reklamacije.
 

Pogoji za kopiranje iz knjižničnega gradiva

Uporaba tiskanih in elektronskih virov CMK (knjig, revij, podatkovnih zbirk) je namenjena le študiju, raziskovalnemu delu in strokovnemu izpopolnjevanju.

Pri fotokopiranju in ob uporabi drugih podobnih tehnik razmnoževanja iz knjižničnega gradiva morajo uporabniki upoštevati pogoje za prosto uporabo po Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS 21/95 z dne 14.4.1995), ki ustreza tudi tujim normativom na tem področju (Copyright).

Iz tiskanih monografij je možno kopiranje le posameznih odlomkov ali poglavij (največ do 75% obsega dela).

Iz tiskanih revij lahko uporabnik kopira le posamezne članke za osebni študij, pouk ali raziskovanje ("fair use").
 

PrintBox

Tudi CMK ima napravo za tiskanje in skeniranje PrintBox (https://printbox.net/). Je nasproti izposoje revij, poleg avtomata za kavo in prigrizke.