Biomedicinski krog: Odprti raziskovalni podatki v medicini

Centralna medicinska knjižnica Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani vabi na strokovno srečanje Biomedicinski krog: Odprti raziskovalni podatki v medicini.

 


O dogodku

 


Ne le pandemija COVID-19, tudi prihajajoče politike financiranja znanstveno raziskovalne dejavnosti, kakršna bo na primer po vsej verjetnosti politika odprtih raziskovalnih podatkov v okvirnem program Obzorja Evropa (PDF), nas silijo k razmišljanjem, kako na najbolj učinkovit način zagotoviti dostop do rezultatov raziskovalnega dela po načelih odprte znanosti.

V sodobni znanstveni komunikaciji sta deljenje in ponovna uporaba raziskovalnih podatkov prisotni že nekaj časa. V zadnjih mesecih, ob pandemiji COVID-19, pa se je potreba po ustrezni infrastrukturi za ustrezno ravnanje z raziskovalnimi podatki še povečala.

Na znanstvenih področjih medicine je ravnanje z raziskovalnimi podatki še posebej kompleksno, saj so poleg standardnih načel FAIR (eng Findability, Accessibility, Interoperability, Reusability) v te procese vključena še številna etična in druga, za medicino specifična, vprašanja.

Za uspešno delo na tem področju je nujno povezovanje na lokalni kot tudi na globalni ravni. Namen strokovnega srečanja je, da vas seznani z temeljnimi načeli ravnanja z raziskovalnimi podatki ter z možnostmi vključevanja v obstoječe nacionalne in mednarodne infrastrukture ter v različne neformalne strokovne strukture, kot je na primer na novo nastajajoča skupnost odprte znanosti v Sloveniji. 

Zakaj se udeležiti strokovnega srečanja?

  • imeli boste priložnost spoznati, kako se z naštetimi problemi spopadajo v nekaterih organizacijah, s kakšnimi izzivi se srečujejo in kakšne so njihove rešitve;
     
  • svoje ideje, izkušnje ter pričakovanja boste lahko delili z izkušenimi predavatelji in z drugimi udeleženci srečanja;
     
  • srečali se boste s kolegi in v neformalnem druženju izmenjali stališča.
     

 

Program

 

10.00 - 10.05 Uvodni nagovor

 


10.05 - 10.35

dunja-legat.jpg


Predstavitev Evropskega oblaka odprte znanosti (EOSC)

Mag. Dunja Legat, Univerzitetna knjižnica Univerze v Mariboru

V prispevku bo predstavljen Evropski oblak odprte znanosti (EOSC), v katerega je Evropska komisija vložila znatna sredstva, in naj bi bil implementiran do konca leta 2020. Predstavljena bo infrastruktura ter storitve, ki jih bo ta platforma nudila raziskovalcem. Predstavljen bo tudi regionalni EOSC projekt za jugovzhodno Evropo NI4OS - National Initiatives for Open Science in Europe. Ob koncu predstavitve bomo spoznali tudi novo nastajajočo nacionalno skupnost odprte znanosti, ki bo po vzoru EOSC delovala v Sloveniji.

 


10.35 - 11.05

peter-sterle.jpg


Predstavitev projekta Covid19Dataportal.si

Peter Sterle, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

V prvem delu predstavitve bomo spoznali projekt Covid19Dataportal.si, ki kot del projekta Evropske komisije in Evropskega inštituta za bioinformatiko podaja informacije, navodila, orodja in storitve za raziskovalce, ki bi želeli uporabljati slovensko in evropsko COVID 19 infrastrukturo in objvaljati raziskovalne podatke po načelih FAIR. V drugem delu predstavitve pa bomo spoznali aktivnosti pri razvoju pomembnih formalnih podlag za razvoj odprte znanosti v Sloveniji kot sta na primer nastajajoča Resolucija o raziskovalni in inovacijski strategiji ter Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti.

 

11.05 - 11.50 Okrogla miza in razprava

 

Kako spremljam dogodek in sodelujem v diskusiji?


Strokovno srečanje bo: 10. 12. 2020 ob 10.00 uri na spletu preko YouTube prenosa.

V razpravi bodo lahko aktivno sodelovali tudi poslušalci. Tematski sklopi razprave se bodo dotikali širših vprašanj, kot so na primer tudi odprte objave ali drugi vidiki odprte znanosti. Vprašanja za naše predavatelje in paneliste lahko že danes postavite v priloženo aplikacijo sli.do.

Twitter hashtag: #biokrog20

Sli.do: https://app.sli.do/event/q35tlfq1