O študiju

Doktorski študij

 

Na UL Medicinski fakulteti sodelujemo pri izvedbi treh akreditiranih interdisciplinarnih doktorskih študijskih programov 3. stopnje: Biomedicina, Varstvo okolja in Statistika.

 

NOV PRAVILNIK O DOKTORSKEM ŠTUDIJU UL: 


Senat Univerze v Ljubljani je na 18. seji, 28. 5. 2019, sprejel Pravilnik o doktorskem študiju UL, ki prinaša nekaj novosti v skladu s spremembo trajanja doktorskih študijskih programov na štiri leta. 

V skladu s 65. členom Pravilnika doktorandi, vpisani v triletne doktorske študijske programe,  pri katerih se je spremenilo trajanje na štiri leta, dokončajo študij na triletnih študijskih programih ob pogoju rednega napredovanja z veljavnostjo teme doktorske disertacije štiri leta od potrditve teme doktorske disertacije na Senatu UL z možnostjo največ enoletnega podaljšanja.

Več informacij: Obvestilo o spremembi trajanja doktorskih študijskih programov na UL

 

Senat Univerze v Ljubljani je na 36. seji sprejel  dopolnjen Pravilnik o doktorskem študiju UL, ki začne veljati od 1. 10. 2021.