O študiju

Doktorski študij

 

Na UL Medicinski fakulteti sodelujemo pri izvedbi treh akreditiranih interdisciplinarnih doktorskih študijskih programov 3. stopnje: Biomedicina, Varstvo okolja in Statistika.

 

INFORMATIVNI DAN

 

Informativni dan za doktorski študij Biomedicina, Varstvo okolja in Statistika bo na UL Medicinski fakulteti potekal v ponedeljek, 15. maja 2023, ob 15. uri preko povezav: 

 

Meeting number (access code): 2732 716 9153 
Meeting password: aMuPuYeF429
 

Meeting number: 2734 877 2705
Password: fwUjgmyG675

 

geslo: enter

 

NOV PRAVILNIK O DOKTORSKEM ŠTUDIJU UL: 


Senat Univerze v Ljubljani je na 18. seji, 28. 5. 2019, sprejel Pravilnik o doktorskem študiju UL, ki prinaša nekaj novosti v skladu s spremembo trajanja doktorskih študijskih programov na štiri leta. 

V skladu s 65. členom Pravilnika doktorandi, vpisani v triletne doktorske študijske programe,  pri katerih se je spremenilo trajanje na štiri leta, dokončajo študij na triletnih študijskih programih ob pogoju rednega napredovanja z veljavnostjo teme doktorske disertacije štiri leta od potrditve teme doktorske disertacije na Senatu UL z možnostjo največ enoletnega podaljšanja.

Več informacij: Obvestilo o spremembi trajanja doktorskih študijskih programov na UL

 

Senat Univerze v Ljubljani je na 36. seji sprejel  dopolnjem Pravilnik o doktorskem študiju UL, ki začne veljati od 1. 10. 2021.