O študiju

Interdisciplinarni doktorski študijski program Biomedicina

Doktorski študijski program Biomedicina traja tri leta, obsega 180 kreditnih točk in predstavlja po bolonjski shemi program tretje stopnje. Osrednji poudarek doktorskega študija je na raziskovalnem delu, na interdisciplinarnosti študija in na sodelovanju mednarodno uveljavljenih domačih in tujih strokovnjakov.
 
Vse informacije o podiplomskem študiju BIOMEDICINA najdete na tej povezavi.  

 

Razpis za vpis na doktorski študijski program Biomedicina za študijsko leto 2019/2020