O študiju

Interdisciplinarni doktorski študijski program Biomedicina

 

Doktorski študijski program Biomedicina predstavlja po bolonjski shemi program tretje stopnje. Osrednji poudarek doktorskega študija je na raziskovalnem delu, na interdisciplinarnosti študija in na sodelovanju mednarodno uveljavljenih domačih in tujih strokovnjakov.

UL MF koordinira naslednjih 5 področij študijskega programa Biomedicina: 

  • Medicina – klinična usmeritev,
  • Medicina – temeljna usmeritev,
  • Nevroznanost,
  • Javno zdravje in
  • Biokemija in molekularna biologija.

Vsakih 5 let UL MF koordinira podorčje Mikrobiologija.

 
Vse informacije o podiplomskem študiju BIOMEDICINA najdete na tej povezavi

Razpis za vpis na doktorski študijski program Biomedicina za študijsko leto 2019/2020

 

OBVESTILA:

 

Rok za zaključek triletnih programov doktorskega študija in preverjanje podobnosti vsebin

 

 

INFORMACIJSKI SISTEM VIS
Obveščamo vas, da smo na študijskem programu Biomedicina meseca maja 2013 prešli na nov informacijski sistem VIS, do katerega dostopate tukaj.

 


CMK ZA DOKTORSKE ŠTDENTE  MEDICINSKE FAKULTETE

Pojasnila glede oddaljenega dostopa do digitalne knjižnice za doktorske študente

Študenti doktorskega študija Biomedicina, ki so vpisani na MF UL, so upravičeni do vseh storitev knjižnice in oddaljenega dostopa do digitalne knjižnice CMK. Pri vpisu na MF plačajo članarino za CMK za čas enega šolskega leta in nato uredijo članstvo v CMK. Po preteku statusa študenta na MF imajo še eno leto pravico do študentske članarine in pripadajočih storitev, vključno z oddaljenim dostopom.

Tečaji
CMK za doktorske študente Medicinske fakultete, člane knjižnice, organizira brezplačne tečaje za uporabo programa za upravljanje in citiranje referenc EndNote. Uporaba programa je za študente brezplačna v okviru licence za Medicinsko fakulteto. Več na tej povezavi.

 

MEDNARODNO SODELOVANJE IN IZMENJAVE

Vse informacije o mednarodnem sodelovanju najdete na tej povezavi


 
PRIZNAVANJE IZOBRAŽEVANJA ZA NAMEN NADALJEVANJA ŠTUDIJA
Diplomanti tujih univerz morajo pred vpisom na doktorski študij v sklopu prijave na doktorski študij opraviti postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja študija, v katerem se imetniku tuje listine s sklepom prizna pravica do nadaljevanja izobraževanja. Informacije o postopku najdete TUKAJ