O študiju

Vpisni postopki

 

Vpis v 1. letnik študija EMŠ Medicina in EMŠ Dentalna medicina - študijsko leto 2024/25


 

Informacije o prijavno-sprejemnih postopkih

Vpis sprejetih kandidatov v 1. letnik Enovitega magistrskega študija Medicina in Dentalna medicina bo  potekal med 22. 7.  in 16. 8. 2024. Kandidati vabilo k vpisu z vsemi potrebnimi informacijami za vpis prejmejo po elektronski pošti na svoj elektronski naslov, ki so ga podali ob prijavi. Vpis v 1. letnik bo potekal elektronsko, najkasneje do 16. avgusta 2024.  


Informacije o predmetniku 1. letnika študijskih programov najdete na spletni strani 1. letnika: 

EMŠ Medicina
EMŠ Dentalna medicina

 

Izbirni predmeti

Študenti ob vpisu v 1. letnik vpišete dva izbirna predmeta za 3 kreditne točke iz akreditiranega študijskega programa prvega letnika. Izbrati morate en izbirni predmet iz zimskega semestra in enega iz letnega semestra. 

Informacije o vsebinah izbirnih predmetov najdete na spletni strani 1.letnika programa EMŠ Medicina in EMŠ Dentalna medicina.

Študenti lahko namesto enega izbirnega predmeta, ki se izvaja na fakulteti vpišete tudi zunanji izbirni predmet oziroma obštudijsko dejavnost, ki se izvaja na Centru za obštudijsko dejavnost UL.  

 

Zahtevano predznanje za študente, ki se vpisujejo v 1. letnik programa EMŠ Medicina in EMŠ Dentalna medicina

Priprava fotografije za študentsko izkaznico


Vpis v višji letnik študija EMŠ Medicina in EMŠ Dentalna medicina 2024/2025

 

POMEMBNO OBVESTILO - SPREMEMBA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA V 1., 2., 3. in 4. LETNIKU

V študijskem letu 2021/2022 je Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani začela izvajati spremenjen in prenovljen enoviti magistrski študijski (EMŠ) program Medicina in Dentalna medicina. V obeh programih se spreminja predmetnik.

 

2024/2025: Spremembe predmetnika v 4. letniku EMŠ Medicina in EMŠ Dentalna medicina

V študijskem letu 2024/25 se spreminja predmetnik 4. letnika programa Medicina in 4. letnika programa Dentalna medicina, ki vključuje spremembe obveznih in izbirnih predmetov. 

Študenti, ki so že (bili) vpisani v 4. letnik študijskega programa v študijskem letu 2023/24 ali prej in ki v študijskem letu 2024/25 ne bodo napredovali v 5. letnik programa, bodo morali za namen izpolnjevanja pogojev za vpis v 5. letnik v študijskem letu 2025/2026 ali kasneje opraviti dodatne študijske obveznosti (izpite ali delne oziroma diferencialne izpite). 

Pomembne informacije o priznavanjem predmetov in dodatnih študijskih obveznostih najdete TUKAJ.

 

2023/2024: Spremembe predmetnika v 3. letniku EMŠ Medicina in EMŠ Dentalna medicina

V študijskem letu 2023/24 se spreminja predmetnik 3. letnika Medicina in 3.letnika Dentalna medicina, ki vključuje spremembe obveznih in izbirnih predmetov. 

Študenti, ki so že (bili) vpisani v 3. letnik študijskega programa v študijskem letu 2022/23 ali prej in ki v študijskem letu 2023/24 ne bodo napredovali v 4. letnik programa, bodo morali za namen izpolnjevanja pogojev za vpis v 4. letnik v študijskem letu 2024/2025 ali kasneje opraviti dodatne študijske obveznosti (izpite ali delne oziroma diferencialne izpite). 

Pomembne informacije o priznavanjem predmetov in dodatnih štud.obveznostih najdete TUKAJ.  

 

2022/2023: Spremembe predmetnika v 2. letniku EMŠ Medicina in EMŠ Dentalna medicina

V študijskem letu 2022/23 se spreminja predmetnik 2. letnika obeh študijskih programov, ki vključuje spremembe obveznih in izbirnih predmetov. 

Študenti, ki so že (bili) vpisani v 2. letnik študijskega programa v študijskem letu 2021/22 ali prej in ki v študijskem letu 2022/23 ne bodo napredovali v 3. letnik programa, bodo morali za namen izpolnjevanja pogojev za vpis v 3. letnik v študijskem letu 2023/2024 opraviti dodatne študijske obveznosti (izpite ali delne oziroma diferencialne izpite). 

Pomembne informacije o priznavanjem predmetov in dodatnih štud.obveznostih najdete TUKAJ.  


2021/2022: Spremembe predmetnika v 1. letniku EMŠ Medicina in EMŠ Dentalna medicina

V študijskem letu 2021/22 se spreminja predmetnik 1. letnika obeh EMŠ programov. Študenti, ki so bili v vpisali v študijski program EMŠ Medicina ali EMŠ Dentalna medicina v študijskem letu 2020/21 ali prej in ki v študijskem letu 2021/22 niso napredovali v 2. letnik študija, morajo opraviti dodatne študijske obveznosti za napredovanje v 2.letnik. Več informacij najdete TUKAJ

 

 

Vpis v višji letnik

Vpis v višji letnik za študijsko leto 2024/2025 bo potekal od konca avgusta do 23. septembra 2024. Točen datum začetka vpisa bo objavljen na tej splenti strani. 

V primeru objektivnih razlogov (čakanje na vpis ocen, sklepa s strani Komisije za študentska vprašanja ipd.) se lahko študenti vpišete tudi po 23. 9., vendar najkasneje do  27. 9. 2024 do 12. ure. Po 27. 9. 2024 vpis ne bo več mogoč (razen za študente, ki bodo še čakali sklepe Komisije za študentska vprašanja. 

Navodila za vpis v višji letnik

Prispevki za študij (vpis v š. l. 2024/2025)

Pomembno: prispevke za študij morate poravnati na podlagi računa, ki ga boste prejeli po tem, ko boste uspešno vpisani v letnik. Ob plačevanju računa obvezno vpišite pravilen sklic! 

 

Informacije o pogojih za napredovanje v višji letnik so objavljene v Pravilih študija UL Medicinske fakultete, ki so objavljena na spletni strani

 

Študijski koledar 2024/2025 in oznake tednov 

 

Izbirni predmeti


1., 2. in 3. letnik 

Študenti ob vpisu v 1.,  2. ali 3. letnik vpišejo dva izbirna predmeta za 3 kreditne točke iz akreditiranega študijskega programa prvega, drugega ali tretjega letnika. Izbrati morate en izbirni predmet v zimskem semestru in en izbirni predmet v poletnem semestru, razen če izbirate izbirni predmet Raziskovalno delo za Prešernovo nagrado, ki je vreden 6 kreditnih točk in traja celo leto. Ta izbirni predmet vpišete le, če opravljate Prešernovo raziskovalno nalogo.

Informacije o vsebini in izvedbi izbirnih predmetov so spletni strani letnikov.

4. letnik

Študenti ob vpisu v 4. letnik vpišejo dva izbirna predmeta za 3 kreditne točke iz akreditiranega študijskega programa prvega, pri čemer morajo izbrati en izbirni predmet iz prve skupine izbirnih predmetov in en izbirni predmet iz druge skupine izbirnih predmetov. Več informacij o vpisu izbirnih predmetov v 4. letniku je na voljo TUKAJ. Študenti lahok vpišete tudi izbirni predmet Raziskovalno delo za Prešernovo nagrado, ki je vreden 6 kreditnih točk in traja celo leto. Ta izbirni predmet vpišete le, če opravljate Prešernovo raziskovalno nalogo.

5. in 6. letnik

Informacije o izbirnih predmetih, ki jih študenti lahko vpišete v študijskem letu 2024/2025 (velja za študente, ki se vpisujejo v 5. in 6.letnik): 

Razvid najave in izvedbe izb. predmetov EMŠ Medicina v študijskem letu 2023/2024

Razvid najave in izvedbe izb. predmetov EMŠ Dentalna medicina v štud.l. 2023/2024

 

Opozorilo: izbirni predmet se lahko delno ali v celoti izvede v tujem jeziku (angleški jezik), če je pri izvedbi predmeta predvidena vključitev gostujočih profesorjev in v primeru, če predmet lahko izberejo tuji študenti (Erasmus+ študenti). 

 

Opisi in režimi študija izbirnih predmetov:.

Izbirni predmeti EMŠ Medicina
Izbirni predmeti EMŠ Dentalna medicina

 

Študenti lahko namesto enega izbirnega predmeta, ki se izvaja na fakulteti vpišete tudi zunanji izbirni predmet oziroma obštudijsko dejavnost, ki se izvaja na Centru za obštudijsko dejavnost UL

 

Ponavljanje letnika, izjemni vpis v višji letnik, izjemno podaljšanje statusaV primeru, da ne izpolnjujete pogojev za redno napredovanje po programu, so vse informacije o možnostih za ponavljanje letnika, izjemni vpis v višji letnik in izjemno podaljšanje statusa študenta objavljene na strani Komisije za študentska vprašanja (KŠV) UL MF.

Prošnje, naslovljene na KŠV (za katero koli vrsto vpisa), morajo biti za vpis v študijsko leto 2024/2025 skladno z rokovnikom sej Komisije za študentska vprašanja in skladno z Navodili za oddajo prošenj oddane osebno v Referat za dodiplomski študij ali poslane priporočeno po pošti na naslov: UL MF, Komisija za študentska vprašanja, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, najkasneje do 20. 9. 2024, ne glede na to, ali ima študent do tega dne že vpisane vse ocene ali ne. Prošnje, oddane (osebno ali po pošti) po tem datumu, ne bodo obravnavane in bodo v postopku zavržene.
 

Ponavljanje letnika


Če želite ponavljati letnik in izpolnjujete pogoje za ponavljanje, v mesecu septembru izpolnite prošnjo v VIS-u (Prošnja za ponovni vpis v isti letnik). Podpisano prošnjo prinesete osebno ali oddate priporočeno po pošti na Referat (naslov zgoraj) čim prej, najkasneje pa do 20. 9. 2024, nato pa vam bomo odprli vpisni list. Letnik lahko ponavljate, če imate doseženih najmanj 30 kreditnih točk tekočega letnika in če pred tem še niste ponavljali ali spremenili študijskega programa. V skladu z Zakonom o visokem šolstvu ima študent enkrat tekom študija pravico do prepisa ali ponovnega vpisa v isti letnik. 
 

Dodatno leto 


Vsem študentom 6. letnika bomo odprli vpisni list za vpis v dodatno leto (t. i. absolvent).

POMEMBNO: Študenti, ki boste študij z zadnjim izpitom zaključili v mesecu septembru, vpisnega lista ne izpolnjujte, saj se ne morete vpisati v dodatno leto. 

 

Razdeljevanje delovnih oblačil v študijskem letu 2024/2025

Informacije o razdeljevanju delovnih oblačil bodo objavljene kasneje. 


Študentska prehrana (11.7.2024)

Informacije o možnosti predvpisa v sistem za koriščenje subvencionirane študentske prehrane (SŠP) za študijsko leto 2024/2025 so na voljo TUKAJ in TUKAJ

 

Bivanje v študentskem domu Univerze v Ljubljani (objavljeno 15. 6. 2023)

Razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov višješolskega in visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2023/2024 je na voljo TUKAJ


Podatki za plačilo

 

Prispevke za študij študenti plačajo na podlagi izdanega računa v VISu do roka za plačilo. 

Pomembno: Ob plačevanju računa obvezno vpišite pravilen sklic! 

Cenik Univerze v Ljubljani je na voljo TUKAJ