O študiju

Vpisni postopki

 
Vpis v 1. letnik študija EMŠ medicina in EMŠ dentalna medicina


Informacije o prijavno-sprejemnih postopkih

Razpis za vpis za študijsko leto 2019/2020 bo objavljen predvidoma v začetku februarja 2019. 
Razpis za vpis za študijsko leto 2018/2019 je na voljo na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Neposredno povezavo do informacij o vpisu na Medicinsko fakulteto UL najdete na straneh Razpisa za vpis


Vpis v študijsko leto 2018/2019

Opisi izbirnih predmetov, ki jih študenti lahko vpišete v 1. letniku so vam na voljo na straneh:.

Izbirni predmeti EMŠ Medicina

Izbirni predmeti EMŠ Dentalna medicina
 

Termini izvajanja izbirnih predmetov v 1. letniku, EMŠ MEDICINA

Termini izvajanja izbirnih predmetov v 1. letniku, EMŠ DENTALNA MEDICINA

 

Menjava izbirnih predmetov - OBRAZEC

 

Vpis v višji letnik študija EMŠ Medicina in EMŠ Dentalna medicina
Informacije o napredovanju redno po programu


Če ne izpolnjujete pogojev za redno napredovanje po programu, glejte uradno stran Komisije za študentska vprašanja (KŠV) UL MF. 
 

Ponavljanje letnika
Če želite ponavljati letnik in izpolnjujete pogoje za ponavljanje izpolnite prošnjo v VISu (prošnja za izjemno podaljšanje statusa -> Prošnja za ponovni vpis). Podpisano prošnjo pošljete na referat (najkasneje do 25.9.2018), nato pa vam bomo odprli vpisni list.

Dodatno leto:
Če se želite vpisati v dodatno leto (t.i. absolvent), nam to sporočite po emailu na referatmf.uni-lj.si in odprli vam bomo vpisni list. 

Študent enovitega magistrskega študijskega programa druge stopnje ima v skladu s peto alinejo prvega odstavka 70. člena Zakona o visokem šolstvu pravico, da koristi dodatno leto - to je 12 mesecev po zaključku zadnjega semestra enovitega magistrskega študijskega programa, če še ni zaključil študija.
 


Podatki za plačilo


Številka transakcijskega računa UL MF: SI56 0110 0603 0708 380


Nakazila iz tujine
Banka Slovenije, Slovenska c. 35, 1000 Ljubljana
SWIFT CODE: BSLJSI2X
IBAN SI56011006030708380
ACCOUNT NO.: 56011006030708380

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta 
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana
Slovenija