O študiju

Vpisni postopki

 

Vpis v 1. letnik študija EMŠ medicina in EMŠ dentalna medicina


 

Informacije o prijavno-sprejemnih postopkih

 

Vpis sprejetih kandidatov v 1. letnik Enovitega magistrskega študija Medicina in Dentalna medicina poteka med 22. 7.  in 17. 8. 2022. Kandidati vabilo k vpisu z vsemi potrebnimi informacijami za vpis prejmejo po elektronski pošti na svoj elektronski naslov, ki so ga podali ob prijavi. Vpis v 1. letnik bo potekal elektronsko, najkasneje do 17. avgusta 2022.  

 

Informacije o predmetniku 1. letnika študijskih programov najdete v predstavitvenem zborniku za študijsko leto 2022/23: 

EMŠ Medicina
EMŠ Dentalna medicina

 

Izbirni predmeti

 

Študenti ob vpisu v 1. letnik vpišete dva izbirna predmeta za 3 kreditne točke iz akreditiranega študijskega programa prvega letnika. Izbrati morate en izbirni predmet iz zimskega semestra in enega iz letnega semestra. 

Informacije o vsebinah izbirnih predmetov najdete na spletni strani 1.letnika programa EMŠ Medicina in EMŠ Dentalna medicina.

 

Zahtevano predznanje za študente, ki se vpisujejo v 1. letnik programa EMŠ Medicina in EMŠ Dentalna medicina

 

Priprava fotografije za študentsko izkaznico


Vpis v višji letnik študija EMŠ Medicina in EMŠ Dentalna medicina 2022/2023

 

Razdeljevanje delovnih oblačil v študijskem letu 2022/2023

Zaradi nepričakovanih težav z dobavo delovnih oblačil UL MF bo letošnje razdeljevanje delovnih oblačil študentom, ki se prvič vpisujejo v določen letnik potekalo nekoliko pozneje. Delovna oblačila se bo predvidoma razdeljevalo v novembru 2022.

Več informacij je na voljo TUKAJ

 

POMEMBNO OBVESTILO - SPREMEMBA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA V 1. IN 2. LETNIKU

V študijskem letu 2021/2022 je Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani začela izvajati spremenjen in prenovljen enoviti magistrski študijski (EMŠ) program Medicina in Dentalna medicina. V obeh programih se spreminja predmetnik.

 

Spremembe predmetnika v 1. letniku EMŠ Medicina in EMŠ Dentalna medicina

V študijskem letu 2021/22 se spreminja predmetnik 1. letnika obeh EMŠ programov. Študenti, ki so bili v vpisali v študijski program EMŠ Medicina ali EMŠ Dentalna medicina v študijskem letu 2020/21 ali prej in ki v študijskem letu 2021/22 niso napredovali v 2. letnik študija, morajo opraviti dodatne študijske obveznosti za napredovanje v 2.letnik. Več informacij najdete TUKAJ

 

Spremembe predmetnika v 2. letniku EMŠ Medicina in EMŠ Dentalna medicina

V študijskem letu 2022/23 se spreminja predmetnik 2. letnika obeh študijskih programov, ki vključuje spremembe obveznih in izbirnih predmetov. 

Študenti, ki so že (bili) vpisani v 2. letnik študijskega programa v študijskem letu 2021/22 ali prej in ki v študijskem letu 2022/23 ne bodo napredovali v 3. letnik programa, bodo morali za namen izpolnjevanja pogojev za vpis v 3. letnik v študijskem letu 2023/2024 opraviti dodatne študijske obveznosti (izpite ali delne oziroma diferencialne izpite). 

Pomembne informacije o priznavanjem predmetov in dodatnih štud.obveznostih najdete TUKAJ.  

 

Vpis v višji letnik

 

Vpis v višji letnik za študijsko leto 2022/2023 bo potekal od ponedeljka, 8. avgusta do najkasneje 26. septembra 2022.

obvestilo z dne 27.9.2022: v primeru objektivnih razlogov (čakanje na vpis ocen, sklepov s strani Komisije za študentska vprašanja ipd.) se lahko študenti vpišete tudi po 26. 9., vendar najkasneje do 30. 9. 2022 do 12. ure. 

Po 30. 9. 2022 vpis ne bo več mogoč. 

Navodila za vpis v višji letnik

Prispevki za študij (vpis v š. l. 2022/2023)

Pomembno: prispevke za študij morate poravnati na podlagi računa, ki ga boste prejeli po tem, ko boste uspešno vpisani v letnik. Ob plačevanju računa obvezno vpišite pravilen sklic! 

 

Informacije o pogojih za napredovanje v višji letnik so objavljene v Pravilih študija UL Medicinske fakultete, ki so objavljena na spletni strani

 

Študijski koledar 2022/2023
 
 
Izbirni predmeti

 

1. in 2. letnik 

Študenti ob vpisu v 1. ali 2. letnik vpišejo dva izbirna predmeta za 3 kreditne točke iz akreditiranega študijskega programa prvega ali drugega letnika. Izbrati morate en izbirni predmet v zimskem semestru in en v poletnem semestru. Informacije o vsebini in izvedbi izbirnih predmetov so spletni strani letnikov.

Oznake tednov v štud. letu 2022/2023 - 1. in 2.letnik

 

3., 4., 5. in 6.letnik

Informacije o izbirnih predmetih, ki jih študenti lahko vpišete v študijskem letu 2022/2023 (velja za študente, ki se vpisujejo v 3. - 6.letnik): 

Razvid najave in izvedbe izb. predmetov EMŠ Medicina v študijskem letu 2022/2023

Razvid najave in izvedbe izb. predmetov EMŠ Dentalna medicina v štud.l. 2022/2023

 

Opozorilo: izbirni predmet se lahko delno ali v celoti izvede v tujem jeziku (angleški jezik), če je pri izvedbi predmeta predvidena vključitev gostujočih profesorjev in v primeru, če predmet lahko izberejo tuji študenti (Erasmus+ študenti). 

 

Oznake tednov v štud. letu 2022/2023 - 3 - 6.letnik

 

Opisi in režimi študija izbirnih predmetov:.

Izbirni predmeti EMŠ Medicina
Izbirni predmeti EMŠ Dentalna medicina

 

Ponavljanje letnika, izjemni vpis v višji letnik, izjemno podaljšanje statusaV primeru, da ne izpolnjujete pogojev za redno napredovanje po programu, so informacije o možnostih ponavljanje letnika, izjemnem vpisu v višji letnik in izjemnnem podaljšanju statusa na stran Komisije za študentska vprašanja (KŠV) UL MF. Prošnje na komisijo za katero koli vrsto vpisa morajo biti za vpis v študijsko leto 2022/2023 skladno z rokovnikom sej Komisije za študentska vprašanja in skladno z Navodili za oddajo prošenj oddane najkasneje do 19. 9. 2022, ne glede na to, ali ima študent do tega dne že vpisane vse izpite ali ne. Prošnje, oddane po tem datumu ne bodo obravnavane in bodo v postopku zavržene. 
 

Ponavljanje letnika


Če želite ponavljati letnik in izpolnjujete pogoje za ponavljanje, izpolnite prošnjo v VISu (Prošnja za ponovni vpis v isti letnik). Podpisano prošnjo pošljete na referat (najkasneje do 22. 9. 2022), nato pa vam bomo odprli vpisni list. Ponavljate lahko, če imate doseženih najmanj 30 kreditnih točk tekočega letnika in če pred tem še niste ponavljali ali spremenili študijskega programa. V skladu z Zakonom o visokem šolstvu ima študent enkrat tekom študija pravico do prepisa ali ponovnega vpisa v isti letnik. 

 

Dodatno leto 


Vsem študentom 6. letnika bomo odprli vpisni list za vpis v dodatno leto (t. i. absolvent).

POMEMBNO: Študenti, ki boste študij z zadnjim izpitom zaključili v mesecu septembru, vpisnega lista ne izpolnjujte, saj se ne morete vpisati v dodatno leto. 


Podatki za plačilo

 

Prispevke za študij študenti plačajo na podlagi izdanega računa v VISu do roka za plačilo. 

Pomembno: Ob plačevanju računa obvezno vpišite pravilen sklic! 

Cenik Univerze v Ljubljani je na voljo TUKAJ