O študiju

Vpisni postopki

 

Vpis v 1. letnik študija EMŠ medicina in EMŠ dentalna medicina


Informacije o prijavno-sprejemnih postopkih

Razpis za vpis za študijsko leto 2019/2020 je objavljen na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Neposredno povezavo do informacij o vpisu na Medicinsko fakulteto UL najdete na straneh Razpisa za vpis

 

Vpis sprejetih kandidatov v 1. letnik Enovitega magistrskega študija Medicina in Dentalna medicina bo potekal med 24. 7.  in 17. 8. 2020. Kandidati bodo vabilo k vpisu z vsemi potrebnimi informacijami za vpis prejeli po elektronski pošti na svoj elektronski naslov, ki so ga podali ob prijavi. Izpolnjeno vpisno dokumentacijo kandidati za vpis v 1. letnik skladno z navodili pošljejo na fakulteto po pošti najkasneje do 17. avgusta 2020.  

Informacije o predmetniku prvega letnika: 

EMŠ Medicina
EMŠ Dentalna medicina

 

Izbirni predmeti
Študenti ob vpisu v 1. letnik vpišete en izbirni predmet za 6 kreditnih točk ali dva izbirna predmeta za 3 kreditne točke iz akreditiranega študijskega programa prvega letnika.

Informacije o izbirnih predmetih prvega letnika in o terminih izvedbe izbirnih predmetov programa EMŠ Medicina in EMŠ Dentalna medicina najdete TUKAJ.

Informacije o izbirnih predmetih vseh letnikov študijskega programa EMŠ Medicina
Informacije o izbirnih predmetih vseh letnikov študijskega programa EMŠ Dentalna medicina

 

Zahtevano predznanje za študente, ki se vpisujejo v 1. letnik porgrama EMŠ Medicina in EMŠ Dentalna medicina


Vpis v višji letnik študija EMŠ Medicina in EMŠ Dentalna medicina 2020/2021

 

Vpis v višji letnik za študijsko leto 2020/2021 bo potekal od 10. avgusta do konca septembra. Vpis je možen najkasneje do 30. 9. 2020. 

Navodila za vpis v višji letnik

Vpisni stroški (vpis v š. l. 2020/2021)

Pomembno: vpisne stroške morate poravnati na podlagi računa, ki ga boste prejeli po tem, ko boste uspešno vpisani v letnik. Ob plačevanju računa obvezno vpišite pravilen sklic! 

 

Informacije o pogojih za napredovanje v višji letnik so objavljene v Pravilih študija UL Medicinske fakultete, ki so objavljena na spletni strani

 

Izbirni predmeti

 

Informacije o izbirnih predmetih, ki jih študenti lahko vpišete v študijskem letu 2020/2021: 

Razvid najave in izvedbe izb. predmetov EMŠ Medicina in EMŠ Dental na medicina 2020/2021

 

Opozorilo: izbirni predmet se lahko delno ali v celoti izvede v tujem jeziku (angleški jezik), če je pri izvedbi predmeta predvidena vključitev gostujočih profesorjev in v primeru, če predmet lahko izberejo tuji študenti (Erasmus+ študenti). 

Oznake tednov v študijskem letu 2020/2021

Opisi in režimi študija izbirnih predmetov:.

Izbirni predmeti EMŠ Medicina
Izbirni predmeti EMŠ Dentalna medicina

 

Ponavljanje letnika, izjemni vpis v višji letnik, izjemno podaljšanje statusaV primeru, da ne izpolnjujete pogojev za redno napredovanje po programu, so informacije o možnostih ponavljanje letnika, izjemnem vpisu v višji letnik in izjemnnem podaljšanju statusa na stran Komisije za študentska vprašanja (KŠV) UL MF. Prošnje na komisijo za katero koli vrsto vpisa morajo biti za vpis v študijsko leto 2021/2022 skladno z rokovnikom sej Komisije za študentska vprašanja in skladno z Navodili za oddajo prošenj oddane najkasneje do 20. 9. 2021, ne glede na to, ali ima študent do tega dne že vpisane vse izpite ali ne. Prošnje, oddane po tem datumu ne bodo obravnavane in bodo v postopku zavržene. 
 

Ponavljanje letnika


Če želite ponavljati letnik in izpolnjujete pogoje za ponavljanje, izpolnite prošnjo v VISu (Prošnja za ponovni vpis v isti letnik). Podpisano prošnjo pošljete na referat (najkasneje do 28. 9. 2020), nato pa vam bomo odprli vpisni list.
V skladu z Zakonom o visokem šolstvu ima študent enkrat tekom študija pravico do prepisa ali ponovnega vpisa v isti letnik. 

 

Dodatno leto 


Če se želite vpisati v dodatno leto (t.i. absolvent), nam to sporočite po emailu na naslov referat(at)mf.uni-lj.si najkasneje do 23. 9. 2020 in odprli vam bomo vpisni list (razen v primeru, da ste že izkoristili vse zakonsko predpisane možnosti vpisa). 


Podatki za plačilo

 

Vpisne in druge stroške študenti plačajo na podlagi izdanega računa v VISu do roka za plačilo. 

Pomembno: Ob plačevanju računa obvezno vpišite pravilen sklic! 

Cenik Univerze v Ljubljani je na voljo TUKAJ