O študiju

Vpisni postopki

 

Vpis v 1. letnik študija EMŠ medicina in EMŠ dentalna medicina


Informacije o prijavno-sprejemnih postopkih

Priprava fotografije za študentsko izkaznico

 

Vpis sprejetih kandidatov v 1. letnik Enovitega magistrskega študija Medicina in Dentalna medicina bo potekal predvidoma med 2. 8.  in 17. 8. 2021. Kandidati bodo vabilo k vpisu z vsemi potrebnimi informacijami za vpis prejeli po elektronski pošti na svoj elektronski naslov, ki so ga podali ob prijavi. Vpis v 1. letnik bo potekal elektronsko, najkasneje do 17. avgusta 2021.  

Informacije o predmetniku prvega letnika najdete v predstavitvenem zborniku za študijsko leto 2021/22: 

EMŠ Medicina
EMŠ Dentalna medicina

 

Izbirni predmeti

Študenti ob vpisu v 1. letnik vpišete dva izbirna predmeta za 3 kreditne točke iz akreditiranega študijskega programa prvega letnika. Izbrati morate en izbirni predmet iz zimskega semestra in enega iz letnega semestra. 

Informacije o vsebinah izbirnih predmetov najdete na spletni strani 1.letnika programa EMŠ Medicina in EMŠ Dentalna medicina.

 

Zahtevano predznanje za študente, ki se vpisujejo v 1. letnik programa EMŠ Medicina in EMŠ Dentalna medicina


Vpis v višji letnik študija EMŠ Medicina in EMŠ Dentalna medicina 2021/2022

 

POMEMBNO OBVESTILO!
Spremembe predmetov v 1. letniku na programih EMŠ Medicina in EMŠ Dentalna medicina

Obveščamo vas, da bo v študijskem letu 2021/22 uveljavil nov predmetnik 1. letnika obeh enovitih študijskih programih. Študenti, ki ste v 1. letniku in ki ob prehodu v študijsko leto 2021/22 ne boste napredovali v 2. letnik študija, boste morali opraviti dodatne študijske obveznosti. Več informacij najdete TUKAJ

 

Vpis v višji letnik za študijsko leto 2021/2022 bo potekal od sredine avgusta do konca septembra. Vpis je možen najkasneje do 30. 9. 2021. 

Navodila za vpis v višji letnik

Vpisni stroški (vpis v š. l. 2021/2022)

Pomembno: vpisne stroške morate poravnati na podlagi računa, ki ga boste prejeli po tem, ko boste uspešno vpisani v letnik. Ob plačevanju računa obvezno vpišite pravilen sklic! 

 

Informacije o pogojih za napredovanje v višji letnik so objavljene v Pravilih študija UL Medicinske fakultete, ki so objavljena na spletni strani

 

Izbirni predmeti

 

Informacije o izbirnih predmetih, ki jih študenti lahko vpišete v študijskem letu 2021/2022: 

 

Razvid najave in izvedbe izb. predmetov EMŠ Medicina v štud.l. 2021/2022

 

Razvid najave in izvedbe izb. predmetov EMŠ Dentalna medicina v štud.l. 2021/2022

 

Opozorilo: izbirni predmet se lahko delno ali v celoti izvede v tujem jeziku (angleški jezik), če je pri izvedbi predmeta predvidena vključitev gostujočih profesorjev in v primeru, če predmet lahko izberejo tuji študenti (Erasmus+ študenti). 

 

Oznake tednov v študijskem letu 2021/2022

 

Opisi in režimi študija izbirnih predmetov:.

Izbirni predmeti EMŠ Medicina
Izbirni predmeti EMŠ Dentalna medicina

 

Ponavljanje letnika, izjemni vpis v višji letnik, izjemno podaljšanje statusaV primeru, da ne izpolnjujete pogojev za redno napredovanje po programu, so informacije o možnostih ponavljanje letnika, izjemnem vpisu v višji letnik in izjemnnem podaljšanju statusa na stran Komisije za študentska vprašanja (KŠV) UL MF. Prošnje na komisijo za katero koli vrsto vpisa morajo biti za vpis v študijsko leto 2021/2022 skladno z rokovnikom sej Komisije za študentska vprašanja in skladno z Navodili za oddajo prošenj oddane najkasneje do 20. 9. 2021, ne glede na to, ali ima študent do tega dne že vpisane vse izpite ali ne. Prošnje, oddane po tem datumu ne bodo obravnavane in bodo v postopku zavržene. 
 

Ponavljanje letnika


Če želite ponavljati letnik in izpolnjujete pogoje za ponavljanje, izpolnite prošnjo v VISu (Prošnja za ponovni vpis v isti letnik). Podpisano prošnjo pošljete na referat (najkasneje do 27. 9. 2021), nato pa vam bomo odprli vpisni list.
V skladu z Zakonom o visokem šolstvu ima študent enkrat tekom študija pravico do prepisa ali ponovnega vpisa v isti letnik. 

 

Dodatno leto 


Vsem študentom 6. letnika bomo v septembru odprli vpisni list za vpis v dodatno leto (t. i. absolvent). POMEMBNO: Študenti, ki boste študij z zadnjim izpitom zaključili v mesecu septembru, vpisnega lista ne izpolnjujte, saj se ne morete vpisati v dodatno leto. 


Podatki za plačilo

 

Vpisne in druge stroške študenti plačajo na podlagi izdanega računa v VISu do roka za plačilo. 

Pomembno: Ob plačevanju računa obvezno vpišite pravilen sklic! 

Cenik Univerze v Ljubljani je na voljo TUKAJ