O študiju

Izbirni predmeti


Izbirni predmeti 1. in 2. letnika


Izbirni predmeti 1. letnika so našteti pri predmetniku 1. letnika.
Izbirni predmeti 2. letnika so našteti pri predmetniku 2. letnika.

Vsi izbirni predmeti od 3. do 6. letnika