O študiju

4. letnik

Kreditna ovrednotenost - 4. letnik

 

Predmet

Kreditne točke

Stomatološka propedevtika

5

Splošna in dentalna radiologija

3

Infekcijske bolezni in epidemiologija

4

Interna medicina

3

Kirurgija

4

Medicinska klinika 1

-modul Dermatovenerologija

-modul Nevrologija

4

Zobne bolezni 1

8

Ustne bolezni in parodontologija 1

3

Otroško in preventivno zobozdravstvo 1

3

Maksilofacialna in oralna kirugija 1

3

Fiksna protetika 1

3

Snemna protetika 1

3

Klinična fiziologija stomatognatnega sistema

5

Čeljustna in zobna ortopedija 1

3

Izbirni predmet V

3

Izbirni predmet VI

3

 

Splošni urniki 4. letnik EMŠ Dentalna medicina

 

Informatvini splošni urnik 4. letnik EMŠ Dentalna medicina- Zimski in Poletni semester 2021/2022

 

Informativni splošni urnik 4. letnik EMŠ Dentalna medicina - Zimski semester 2020/2021

Informativni splošni urnik 4. letnik EMŠ Dentalna medicina - Poletni semester 2020/2021

Informacije o terminih izvajanja in postopku vpisa izbirnih predmetov v študijskem letu 2020/2021 so na voljo na spletni strani pod informacijami o vpisu.

 

Skupine študentov 4. letnik EMŠ Dentalna medicina 2021 2022
14
Obveznih predmetov