O študiju

4. letnik

Kreditna ovrednotenost - 4. letnik

Predmet

Kreditne točke

Stomatološka propedevtika

5

Splošna in dentalna radiologija

3

Infekcijske bolezni in epidemiologija

4

Interna medicina

3

Kirurgija

4

Medicinska klinika 1

4

Zobne bolezni 1

8

Ustne bolezni in parodontologija 1

3

Otroško in preventivno zobozdravstvo 1

3

Maksilofacialna in oralna kirugija 1

3

Fiksna protetika 1

3

Snemna protetika 1

3

Klinična fiziologija stomatognatega sisitema

5

Čeljustna in zobna ortopedija 1

3

Izbirni predmet V

3

Izbirni predmet VI

3

14
Obveznih predmetov