O študiju

5. letnik

Kreditna ovrednotenost - 5. letnik

Predmet

Kreditne točke

Medicinska klinika 2

5

Pediatrija s klinično genetiko

3

Otroško in preventivno zobozdravstvo 2

7

Zobne bolezni 2

7

Maksilofacialna in oralna kirurgija 2

6

Snemna protetika 2

7

Fiksna protetika 2

7

Ustne bolezni in parodontologija 2

6

Čeljustna in zobna ortopedija 2

3

Sodna medicina in stomatologija

3

Izbirni predmet VII

3

Izbirni predmet VIII

3

10
Obveznih predmetov