O študiju

2. letnik

Kreditna ovrednotenost - 2. letnik

Predmet

Kreditne točke

Anatomija 2

5

Medicinska biokemija in molekularna genegika

9

Fiziologija

15

Histologija in embriologija

8

Oralna biologija

8

Zdravje in okolje

5

Temelji biostatistike

4

Izbirni predmet II

3

Izbirni predmet III

3

8
Obveznih predmetov