O študiju – EMŠ Dentalna medicina

2. letnik

 

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Obvezna klinična praksa 2

 

Predmetnik in osnovne informacije

 

Kreditna ovrednotenost in Učni načrti z režimi študija - 2. letnik

 

Obvezni predmeti

(učni načrt z režimom študija)

Kreditne točke

(semester izvedbe: III. zimski, IV. poletni)

Fiziologija za dentalno medicino 12 (III. in IV.)
Funkcionalna in klinično-aplikativna morfologija in embriologija zobnega organa-embriologija zobnega organa

- Histologija zobnega organa
- Embriologija zobnega organa
- Anatomske osnove modelacije zob
5 (III. in IV.)
Biokemija in genetika za dentalno medicino 8 (III.)
Mikrobiologija in imunologija za dentalno medicino 5 (III.)
Uvod v klinično dentalno medicino 2:

- Uvod v diagnostiko in minimalno invazivno stomatologijo
- Dentalni materiali in tehnologija dentalnih materialov
- Timsko delo
- Medicinska psihologija za dentalno medicino
- Splošna propedevtika
- Stomatološka propedevtika 1
- Klinična praksa
17 (IV.)

4 (IV.)

4 (IV.)

3 (IV.)
2 (IV.)

2 (IV.)
2 (IV.)
 
Javno zdravje v dentalni medicini 4 (III.)
Raziskovanje v dentalni medicini 2 3 (III.)

 

Modul Delovanje človeškega telesa: Fiziologija za dentalno medicino, Funkcionalna in klinično-aplikativna morfologija in embriologija zobnega organa

Modul Molekularne osnove delovanja človeškega telesa: Biokemija in genetika za dentalno medicino, Mikrobiologija in imunologija za dentalno medicino

Modul Klinična dentalna medicina: Uvod v klinično dentalno medicino 2

Modul Raziskovanje v dentalni medicini: Raziskovanje v dentalni medicini 2

 

Izbirni predmeti

(učni načrt z režimom študija)

Kreditne točke

(semester izvajanja: III. zimski, IV. poletni)

Izbrane teme iz biokemije in genetike 3 (III.)
Izbrane teme iz fiziologije 3 (IV.)

Izbrane teme iz javnega zdravja za dentalno medicino 1

Izbrane teme iz javnega zdravja za dentalno medicino 2

3 (III.)
Izbrane teme iz klinične dentalne medicine 2 3 (IV.)
Izbrane teme iz mikrobiologije in imunologije 3. (III.)
Izbrane teme iz raziskovanja v dentalni medicini 2 3 (III.)
Raziskovanje v medicini**
(v š.l.2023/24 se predmet ne izvaja)
3 (III. in IV.)
Raziskovalno delo za Prešernovo nagrado (DM)* 6 (III. in IV.)

* Izbirni raziskovalni projekt

** Izbirni predmet se v štud.l. 2023/2024 ne izvaja

Študenti ob vpisu v 2. letnik vpišete dva izbirna predmeta za 3 kreditne točke iz akreditiranega študijskega programa drugega letnika. Izbrati morate en izbirni predmet v zimskem semestru in enega v poletnem semestru.

Opis vsebin izbirnih predmetov za 2. letnik EMŠ Dentalna medicina si ogledate tako, da izberete povezavo za posamezen izbirni predmet.

 

Razpored preverjanj znanja 2. letnik EMŠ Dentalna Medicina

 

Razpored kolokvijev in izpitov 2. letnik EMŠ Dentalna medicina 2023/2024 

Razpored izrednih izpitnih rokov_2. letnik EMŠ Dentalna medicina 2023/2024

 

Splošni urnik 2. letnik EMŠ Dentalna medicina

 

Zimski in poletni semester  

 

Oznake tednov v študijskem letu 2023/2024

 

V študijskem letu 2023/2024 se 2. letnik EMŠ Dentalna medicina izvaja semestrsko po splošni shemi:

Splošna shema

 

Obvezni in izbirni predmeti se v 2. letniku izvajajo po naslednji shemi:

Izvedbena shema I. cikla 2. letnik - DM

IP: izbirni predmeti
SD: samostojno delo študenta
IZ: izpitni rok
KP: klinična praksa v mesecih junij, julij, avgust in/ali september

 

Skupine študentov 2. letnika EMŠ Dentalna medicina 2023/2024

 

Obvestila 

Uvodni nagovor ob začetku študijskega leta 2023-2024: 3. 10. 2023 ob 8.00 v Veliki predavalnici, Korytkova 2. 

 

7
Obvezni predmeti
8
Izbirni predmeti