EMŠ Dentalna medicina - 2. letnik 2022/2023

Izbrane teme iz biokemije in genetike

 

Cilji


Študenti bodo spoznali biokemijski in klinični vidik preučevanja bolezni in zgradbe zob. Spoznali bodo, kako lahko bazična znanja uporabijo v kliniki. Študenti bodo poglobili osnovno razumevanje na dokazih temelječe dentalne medicine kot znanosti in spoznali praktične primere in možnosti uporabe genske tehnologije v kliničnem okolju. Poglobili bodo kritično razumevanje in pomen genetike in genomike pri prepoznavanju bolezni ustne votline, vključno z izbranimi malignimi boleznimi.

 

Vsebina
  1. Biokemijsko-klinični vidik bolezni in zgradbe zob
  2. Rekombinantne tehnologije v dentalni medicini
  3. Humana genetika in genomika

REŽIM ŠTUDIJA

Učni načrt z režimom študija.


URNIK


OBVESTILA O PREDMETU

Predmet še nima obvestil.


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Nosilca predmeta

Prof. dr. Aljoša Bavec
T: +386 1 543 7659
E: aljosa.bavec(at)mf.uni-lj.si

Izr. prof. dr. Petra Hudler
T: +386 1 543 7663
E: petra.hudler(at)mf.uni-lj.si

Informacije

Študentska pisarna
David Fatur
T: +386 1 543 7647
E: david.fatur(at)mf.uni-lj.si

URADNE URE

Študentska pisarna
pon - pet : 10 - 13h