EMŠ Dentalna medicina - 2. letnik

Izbrane teme iz raziskovanja v dentalni medicini 2

 

Cilji


Cilj predmeta je poglobiti razumevanje osnovnih pristopov pri raziskovanju na podlagi dokazov temelječe medicine. Študent se bo podrobneje spoznal z načrtovanjem raziskave in primerno uporabo statističnih metod v raziskovanju.

Študent bo pridobil kompetence iz načrtovanja in vodenja raziskav ter analize podatkov, na podlagi novih kompetenc bo izboljšal svojo sposobnost kritičnega vrednotenja znanstvene literature.

 

Vsebina


Predmet bo izrazito praktično naravnan, saj bodo vsi cilji doseženi s pomočjo dejanskega raziskovalnega dela. Študenti bodo tekom predmeta izvedli simulacijo klinične raziskave, ki jo bodo sami načrtovali, izvedli in analizirali ter v kateri bodo kot merjenci tudi sodelovali. Delo bo potekalo v manjših skupinah. V primerjavi z vsebinami v 1. letniku, kjer je bil poudarek na eksperimentalnem delu, bo tu poudarek na načrtovanju raziskave, razmislekih, ki so potrebni za dobro izvedbo raziskave, ter zbiranju in analizi podatkov. Delo se bo pričelo z razmislekom o možnih načrtih raziskave in primernosti vzorca s stališča reprezentativnosti in velikosti. Na podlagi dogovorjenega načrta raziskave bodo študenti izvedli meritve in jih smiselno analizirali. Ob tem bodo izpostavljeni različni metodološki pristopi in njihove omejitve. Študenti bodo pri aktivnem raziskovalnem delu spoznali vrsto izzivov, ki so temeljni del raziskovanja v medicini in tako razvijali sposobnost načrtovanja svojih raziskav ter kritičnega presojanja raziskav v literaturi. Rezultati študentskih raziskave bodo predstavljeni v obliki poročila, ki bo sledilo obliki primerni za znanstveni članek.


REŽIM ŠTUDIJA

 

Režim pri predmetu je objavljen na osnovni strani predmetnika za 2. letnik.


URNIK

 

Vsebinski urnik 


OBVESTILA O PREDMETU

Predmet še nima obvestil.


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

 

 

Nosilec predmeta

prof. dr. Maja Pohar Perme
T: +386 1 543 7785
E: maja.pohar(at)mf.uni-lj.si

Ksenija Cankar
T: +386 1 543 75 25
E: ksenija.cankar(at)mf.uni-lj.si

Maja Ovsenik
T: +386 1 522 43 74
E: maja.ovsenik(at)mf.uni-lj.si

Informacije

Maja Kunstelj
T: +386 1 543 7770
E: ibmi.asistenti(at)mf.uni-lj.si

URADNE URE

uradne ure v dopoldanskem času po dogovoru preko elektronske pošte