EMŠ Dentalna medicina - 2. letnik 2022/2023

Izbrane teme iz mikrobiologije in imunologije

 

Cilji


Pridobivanje dodatnih temeljnih znanj na področju humane mikrobiologije in imunologije, pomembnih za spoznavanje in razumevanje kliničnih značilnosti nalezljivih bolezni in bolnišnične higiene.

Predmetno specifične kompetence: Razumevanje odnosa med patogenimi mikrobi in okuženimi gostitelji.

 

Vsebina


Bakteriologija: poglobljeni koncepti bakterijske patogenosti: bakterijski eksotoksini in endotoksini, bakterijski adhezini in invazini...

Virologija: poglobljeni koncepti virusne patogenosti: virusni virokini, virusni onkoproteini...

Parazitologija: glavni predstavniki oportunističnih in tropskih parazitov, njihove življenjske kroge.

Mikologija: glavni predstavniki oportunističnih gliv in bolezni, ki jih povzročajo.

Imunologija: dodatna znanja na področju imunologije, imunskega odziva pri mikrobnih okužbah, okužbah ob oslabljenem imunskem odzivu ter cepivih.

Hospitalna higiena: dodatna znanja na področju mikroorganizmov, ki se lahko prenesejo pri delu v zobozdravstvu in povzročijo z zdravstvom povezane okužbe.


REŽIM ŠTUDIJA

Učni načrt z režimom študija 2022/23


URNIK

 

[v pripravi]


OBVESTILA O PREDMETU

Predmet še nima obvestil.


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

 

[v pripravi]

Nosilci predmeta

doc. dr. Mateja Pirš
T: + 386 1 543 7446
E: mateja.pirs(at)mf.uni-lj.si

prof. dr. Alojz Ihan
T: +386 1 543 7493
E: alojz.ihan(at)mf.uni-lj.si

prof. dr. Miroslav Petrovec
T: +386 1 543 74 02
E: mirc.petrovec(at)mf.uni-lj.si

prof. dr. Eva Ružić Sabljić
T: + 386 1 543 74 34
E: eva.ruzic-sabljic(at)mf.uni-lj.si

prof. dr. Katja Seme
T: + 386 1 543 74 28
E: katja.seme(at)mf.uni-lj.si

izr. prof. dr. Tadeja Matos
T: + 386 1 543 74 22
E: tadeja.matos(at)mf.uni-lj.si

doc. dr. Polona Maver Vodičar
T: + 386 1 543 74 83
E: polona.maver-vodicar(at)mf.uni-lj.si


URADNE URE

Po dogovoru; predhodno pokličite ali pišite.