Raziskovanje

Raziskovalna oprema

Raziskovalna oprema predstavlja pomembno raziskovalno infrastrukturo za opravljanje znanstvenoraziskovalne dejavnosti. Agencija subvencionira nakupe raziskovalne ter informacijske in komunikacijske opreme na podlagi javnega razpisa in z neposredno dodelitvijo sredstev organizacijam informacijske in komunikacijske infrastrukture, katerih dejavnost je infrastrukturni pogoj za izvajanje nacionalnega raziskovalnega programa.

Seznam raziskovalne opreme:

Razpoložljiva raziskovalna oprema

Podrobni podatki o razpoložljivi raziskovalni opremi