Raziskovanje

Mednarodni in EU projekti

Medicinska fakulteta se aktivno in uspešno vključuje v programe, ki jih financira proračun Evropske komisije na področjih raziskovalne, izobraževalne in razvojne dejavnosti. To so projekti 7. okvirnega progama in programa Obzorje 2020, ki je nadaljevanje 7. OP.

Prav tako se vključuje v/izvaja evropske projekte, ki niso financirani neposredno preko Evropske komisije, kot so ERASMUS+, Vseživljensko učenje, programi strukturnih skladov, programi transnacionalnega sodelovanja, akcije COST, TEMPUS ter druge.

 

Mednarodni projekti – povezava na SICRIS