O študiju

Bodoči študenti - informacije

 

Vpis na študij EMŠ Medicina in EMŠ Dentalna medicina

 

Razpis za vpis za študijsko leto 2019/2020 je objavljen na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

Informacije o prijavno sprejemnih postopkih najdete v Razpisu za vpis in na spletni strani Univerze v Ljubljani. 

Razpis za vpis - Medicinska fakulteta

 

Znanje slovenskega jezika

Vsi kandidati, ki se želijo vpisati na študijski program EMŠ Medicina ali EMŠ Dentalna medicina morajo izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na skupni referenčni okvir za jezike (CEFR) z ustreznim potrdilom. Informacije o ustreznih potrdilih najdete v razpisu. Kandidati, ki opravljajo (so opravili) splošno maturo v Republiki Sloveniji, ne pošiljajo dokazila o znanju slovenskega jezika, zahtevani podatek Prijavno-informacijski službi sporoči Državni izpitni center.

 

Šolnina: 

Kandidati, ki so enkrat že ponavljali ali so že spremenili študijski program, se lahko prijavijo in so sprejeti na redni študij, a je za njihov študij skladno s 77. členom Zakona o visokem šolstvu predvideno plačilo šolnine. 

 

Študij diplomantov

Skladno s 77. členom Zakona o visokem šolstvu je študij za diplomante druge stopnje plačljiv (ne glede na to, da gre za redni študij), skladno s cenikom Univerze v Ljubljani. Za diplomante prve stopnje študij ni plačljiv.

Objavljamo pravno tolmačenje 77.člena Zakona o visokem šolstvu ter dodatno pojasnilo MIZŠ glede plačevanja šolnine diplomantov predbolonjskih programov ter diplomantov II. stopnje, ki so študij zaključili v tujini. 

Kriteriji za izbor v primeru več prijavljenih kandidatov bodo enaki kriterijem za izbor študentov za vpis v 1. letnik študija. 

Medicinska fakulteta za študijsko leto 2019/2020 ne razpisuje prostih mest za vzporedni študij. 

 

Predstavitev študijskih programov: 

EMŠ Medicina

EMŠ Dentalna medicina

 

Predstavitvena brošura 2019 o študiju na UL Medicinski fakulteti.

 

Informacije za tuje študente na spletni strani Univerze v Ljubljani

 

Bivanje v Oražnovem domu

 

Razpis za bivanje 

Razpis za bivanje v ODD 2019

Prošnja za bivanje

Prošnja za bivanje v ODD 2019