O študiju

Bodoči študenti - informacije

 

Vpis na študij EMŠ Medicina in EMŠ Dentalna medicina

Razpis za vpis za študijsko leto 2018/2019 je na voljo na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport: http://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis

Informacije o prijavno sprejemnih postopkih najdete v Razpisu za vpis in na spletni strani Univerze v Ljubljani. 

Opozorilo - študij diplomantov

Skladno s 77. členom Zakona o visokem šolstvu je študij za diplomante druge stopnje plačljiv (ne glede na to, da gre za redni študij), skladno s cenikom Univerze v Ljubljani. Za diplomante prve stopnje študij ni plačljiv.

Objavljamo pravno tolmačenje 77.člena Zakona o visokem šolstvu ter dodatno pojasnilo MIZŠ glede plačevanja šolnine diplomantov predbolonjskih programov ter diplomantov II. stopnje, ki so študij zaključili v tujini. 

Kriteriji za izbor v primeru več prijavljenih kandidatov bodo enaki kriterijem za izbor študentov za vpis v 1. letnik študija. 

Medicinska fakulteta za študijsko leto 2018/2019 ne razpisuje prostih mest za vzporedni študij.