O študiju

6. letnik

Kreditna ovrednotenost predmetov in Režimi študija - 6. letnik

 

Predmet z režimom študija Kreditne točke
Interna medicina 17
Kirurgija 12
Klinična pediatrija 8
Primarno zdravstveno varstvo 11
Perioperativna medicina 3
Geriatrija 3
Izbirni predmet XI 3
Izbirni predmet XII 3

 

Splošni urniki 6. letnika EMŠ Medicina

 

V 6. letniku se izvajajo štirje obvezni predmeti v štirih rotacijah: ROTACIJA 1 - 4. Rotacija 1 je mednarodna.

 

Splošni urnik 6. letnik EMŠ Medicina 2023/2024

 

V štud.letu 2023/2024 se rotacije pričnejo izvajati 2.10. 2023.

 

Informacije o terminih izvajanja in postopku vpisa izbirnih predmetov v študijskem letu 2023/2024 so na voljo na spletni strani Informacije za študente / Vpisni postopki.

 

Razpored preverjanja znanja 6. letnik EMŠ Medicina 2023/2024

 

Skupine študentov 6. letnika EMŠ Medicina 2023/2024