O študiju

6. letnik

Kreditna ovrednotenost predmetov in Režimi študija - 6. letnik

 

Predmet Kreditne točke
Interna medicina 19
Kirurgija 15
Pediatrija 2  8
Primarno zdravstveno varstvo 12
Izbirni predmet XI 3
Izbirni predmet XII 3

 

Izvajanje predmetov 6. letnika

 

V 6. letniku se izvajajo štirje obvezni predmeti v štirih rotacijah:

SPLOŠNI URNIK 6. LETNIKA 2018/2019