6. letnik

Interna medicina

Cilji

Študent pod nadzorom mentorja opravlja vse vrste zdravniškega dela na delovnih mestih internističnih strok.

Vsebina

Delo v sprejemnih ambulantah, delo sobnega zdravnika na internističnih kliničnih oddelkih, spremljanje funkcionalne diagnostike in vrednotenje izvidov preiskav, delo v specialističnih ambulantah internističnih strok, administrativno vodenje ambulantnih bolnikov, administrativno vodenje hospitaliziranih bolnikov, načrtovanje zdravljenja, sodelovanje na konzilijih, popoldanska dežurstva na internističnih oddelkih, prikaz bolnikov na kliničnih raportih in seminarjih.


Ocenjevalni list za klinične vaje


REŽIM ŠTUDIJA

Interna medicina

Dopolnila režima za čas epidemije COVID


URNIK

Pogoji za pristop k kliničnim vajam

Navodila za študente, ki odhajajo na erasmus izmenjavo

Izbirni predmet - Houston


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Nosilec predmeta

prof. dr. Aleš Blinc, dr. med
T: +386 1 431 3124
E: ales.blinc(at)kclj.si


Informacije

Katedra za interno medicino
M : +386 31 790 319
T: +386 1 431 3124
E: interna(at)mf.uni-lj.si

URADNE URE

URADNE URE
od ponedeljka do petka od 10-13 ure