Raziskovanje

UL Medicinska fakulteta izvaja raziskovalne aktivnosti na področju medicinskih znanosti v okviru kateder, inštitutov in centrov v domačih, evropskih in drugih mednarodnih znanstvenih projektih.

 

Kontakti 

 

Služba za raziskovalno dejavnost UL MF

Pisarna za nacionalne programe in projekte:
Pisarna za mednarodne projekte: