Raziskovanje

Raziskovalne skupine

Raziskovalna skupina je skupina raziskovalcev, ki izvaja raziskovalno in/ali razvojno dejavnost pri osebah javnega ali zasebnega prava, zato morajo raziskovalne organizacije zagotoviti ustrezno usposobljene raziskovalce, organizirane v raziskovalne skupine, vodje projektov, raziskovalno opremo in prostore ter infrastrukturo za podporo tej dejavnosti.

Aktivne raziskovalne skupine ‒ Povezava na SICRIS.